Oosterom

Genealogieën Oosterom

 

 

 

Naamtype: Herkomstnaam

 

Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten.

 

 

 

Ontleend aan een plaatsnaam waarvan de huidige vorm Oostrum is.

 

In de eerste plaats komt Oostrum, een nederzetting nabij Houten (Ut), in aanmerking.

Daarnaast kan rekening worden gehouden met de plaatsen genaamd Oostrum, respectievelijk in Dongeradeel (Fr) en Venray (Lb).

De plaatsnaam komt voort uit de vorm Oosterheem = 'oostelijke gelegen heem of nederzetting', als tegenhanger van de naam Westerheem > Westrum.

 

 

Aantal in 1947

747 x Oosterom, van

902 x Oosterom

 

Aantal in 2007

951 x van Oosterom

1366 x Oosterom

 

Copyright 2013 © Jan Hogema

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top