Generatie XI
In deze generatie zijn 45 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1869 en 1952. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oosterwierum (FR) (25x), Bolsward (FR) (22x), Nijmegen (Gl) (22x), Amsterdam (NH) (15x), Joure (FR) (11x), Princenhage (NB) (10x), Steenwijk (OV) (8x), Groningen (GR) (8x), Bovenkarspel (NH) (7x), Heeg (Fr) (FR) (7x), Leeuwarden (FR) (7x), Het Bildt (FR) (6x), Leimuiden (ZH) (6x), Sneek (FR) (6x), Ferwerderadeel (Fr) (FR) (5x), Leeuwarderadeel (FR) (5x), Baarderadeel (FR) (5x), Workum (FR) (4x), Leek (GR) (3x), Arnhem (GL) (Gl) (3x), Zegwaard (ZH) (3x), Schrans (FR) (3x), Wisch (Gl) (2x), Ferwerd (Fr) (FR) (2x), Wolvega (FR) (2x), Oldemarkt (OV) (2x), Kuinre (OV) (2x), Hallum (FR) (2x), Marrum (FR) (2x), 's-Gravenhage (ZH) (2x), Finkum (Het Bildt) (FR), Blauwhuis (FR), Wymbritseradeel (FR), Wijmbritseradeel (FR), Haarlem (NH), Makkum (FR), St. Annaparochie (FR), Hijum (FR), Roodhuis (FR), Osingahuizen (FR), Mettmann (Dld) en Utrecht (UT). Er zijn momenteel nog 6 van de 262 kinderen in leven.

 


XI - A.
Sjoerd Boersma

Geboren 1861 te Rauwerderhem (FR).
Overleden 1936 te Irnsum (FR).

zoon van X-B. Jitze Jans Boersma

 


huwelijk
1897
te Bolsward (FR)
 
Gelkjen Bonte
 
Geboren 1862.
Overleden 1939.
 
dochter van Sjoerd Ottes Bonte en Willemke Franzes Staalsmid
 Kind:

    

Willemke Boersma (1900-1982)
(zie XII-A)

 

XI - B.
Jan Doekeles Bijlsma (Johannes)
Schipper

Geboren 1857 te Wirdum (Fr).

zoon van X-D. Doekele Jans Bijlsma (Diocles)

 


huwelijk
1891
te Leeuwarden (FR)
 
Grietje Tekstra (Margarita)
 
Geboren 1867 te Wirdum (Fr).
 
dochter van Anne Tekstra en Akke Tjibbes Terpstra (Agatha)

XI - C.
Nicolaas Dingelum Hoogma (Klaas)
Vrachtrijder met de hondenkar

Geboren 1863 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1932.

zoon van X-F. Dinglom Klazes Hoogma

 


huwelijk
1888
te 's-Gravenhage (ZH)
 
Elisabeth Maria Hersbach
Dienstbode

 
Geboren 1857 te 's-Gravenhage (ZH).
Overleden 1932 te Breda (NB).
 
dochter van Hermanus Hersbach en Agatha Doven
 Kinderen:
 1. Catharina Agatha Hoogma (1889-?)
 2. Dingenerus Nicolaas Petrus Hoogma (1890-1890)
 3. Dingenerus Nicolaas Hoogma (1891-1953)
  (zie XII-B)
 4. Hermanus Agatha Hoogma (1893-1893)
 5. Hermanus Petrus Hoogma (1894-1894)
 6. Catharina Agatha Hoogma (1895-?)
 7. Catharina Agatha Hoogma (1896-1972)
  (zie XII-C)
 8. Hermanus Hoogma (1898-?)
 9. Agatha Maria Hoogma (1899-1979)
  (zie XII-D)
 10. Maria Elisabeth Hoogma (1902-?)

XI - D.
Rommert Dingelums Hoogma
Werkman

Geboren 1866 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1947 te Oosterwierum (FR).

zoon van X-F. Dinglom Klazes Hoogma

 


huwelijk
1892
te Baarderadeel (FR)
 
Pietje Piers van Balen
 
Geboren 1867 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1949 te Franeker (FR).
 
dochter van Pier Tjallings van Balen en Feike Thomas Stornebrink
 Kinderen:
 1. Dingelom Rommerts Hoogma (1893-?)
 2. Pier Rommerts Hoogma (Pierre) (1894-1978)
  (zie XII-E)
 3. Catharina Hoogma (1895-1950)
  (zie XII-F)
 4. Feike Rommerts Hoogma (1897-1967)
  (zie XII-G)
 5. Nicolaas Rommerts Hoogma (Klaas) (1900-1975)
  (zie XII-H)
 6. Thomas Hoogma (1902-1942)
  (zie XII-I)
 7. Petrus Hoogma (1902-1903)

XI - E.
Mink Dingeloms Hoogma
Arbeider

Geboren 1869 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1950 te Bolsward (FR).

zoon van X-F. Dinglom Klazes Hoogma

 


huwelijk
1895
te Bolsward (FR)
 
Syke Pietronella Teerenstra
 
Geboren 1872 te Tjerkwerd (FR).
Overleden 1946 te Bolsward (FR).
 
dochter van Pieter Jans Teerenstra en Aaltje Sibles Brandenburg
 Kinderen:
 1. Pieter Mink Hoogma (1897-1966)
  (zie XII-J)
 2. Dingelum Hoogma (1900-1970)
  (zie XII-K)
 3. Aaltje Hoogma (1903-1908)
 4. Catharina M. Hoogma (1905-1988)
  (zie XII-L)
 5. Levenloos Kind Hoogma (1910-?)
 6. Ale M. Hoogma (1913-1978)
  (zie XII-M)
 7. Jan Mink Hoogma (1918-1954)
  (zie XII-N)

XI - F.
Feike Dingelums Hoogma (Felix)
Werkman

Geboren 1874 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1959 te Bolsward (FR).

zoon van X-F. Dinglom Klazes Hoogma

 


huwelijk
1899
te Bolsward (FR)
 
Willemke Jan Visser
Lid van de 3e Orde van de H. Franciscus

 
Geboren 1873 te Makkum (FR).
Overleden 1954 te Bolsward (FR).
 
dochter van Jan Sjoerds Visser en Fetje ter Veer
 Kinderen:
 1. Dingelum Hoogma (1901-1967)
  (zie XII-O)
 2. Jan Hoogma (1903-1989)
  (zie XII-P)
 3. Catharina Hoogma (1905-1978)
  (zie XII-Q)
 4. Fetje Hoogma (1907-?)
 5. Elisabeth Maria Hoogma (1908-1995)
  (zie XII-R)
 6. Sjoerd Jan Hoogma (1909-1982)
  (zie XII-S)
 7. Catharina Petronella Hoogma (1911-1999)
  (zie XII-T)
 8. Levenloos Hoogma (1913-?)

XI - G.
Dingelum Rintjes Hoogma
Arbeider

Geboren 1882 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1953 te Sneek (FR).

zoon van X-G. Rintje Klazes Hoogma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - H.
Nicolaas Julius Hoogma (Klaas Jiskes)
Veehouder

Geboren 1866 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1958 te Leeuwarden (FR).

zoon van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


huwelijk
1893
te Weidum (FR)
 
Rjimke Klazes Haringsma (Renske)
Lid van de 3e Orde van de H. Franciscus

 
Geboren 1868 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1935 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Klaas Haringsma en Afke Sjoukes van der Zee
 Kinderen:
 1. Julius Hoogma (1894-1951)
  (zie XII-U)
 2. Nicolaas Hoogma (1896-1952)
  (zie XII-V)
 3. Agnes Hoogma (1898-1986)
  (zie XII-W)
 4. Hendrikus Hoogma (1899-1977)
  (zie XII-X)
 5. Afke Hoogma (1900-1901)
 6. Sipke Hoogma (1901-1902)
 7. Sipke Hoogma (1903-1915)
 8. Sjouke Hoogma (1904-1904)
 9. Sjouke Hoogma (1907-2000)
  (zie XII-Y)
 10. Afke Maria Hoogma (1908-1908)
 11. Afke Maria Hoogma (1910-1991)
  (zie XII-Z)

XI - I.
Sipke Jiskes Hoogma
Koemelker

Geboren 1868 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1948 te Oosterwierum (FR).

zoon van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


huwelijk
1895
te Baarderadeel (FR)
 
Geertje Pieters Schaafsma
Dienstmeid

 
Geboren 1870 te Bozum (FR).
Overleden 1946 te Oosterwierum (FR).
 
dochter van Pieter Sybrens Schaafsma en Geertje Alberts Smits
 Kinderen:
 1. Geertje Hoogma (1897-1951)
  (zie XII-AA)
 2. Jisk Sipkes Hoogma (1899-1974)
  (zie XII-AB)
 3. Agnes Hoogma (1900-1970)
  (zie XII-AC)
 4. Gatsche Hoogma (1901-1983)
  (zie XII-AD)
 5. Oekje Hoogma (1903-1983)
  (zie XII-AE)
 6. Pieter Hoogma (1904-1904)
 7. Pieter Hoogma (1906-1906)
 8. Tjitske Hoogma (1907-1982)
  (zie XII-AF)
 9. Feikje Hoogma (1908-1996)
  (zie XII-AG)
 10. Pietje Hoogma (1910-2002)
  (zie XII-AH)
 11. Juliana Hoogma (Jane) (1913-1999)
  (zie XII-AI)
 12. Pieter Sipke Hoogma (1915-?)
  (zie XII-AJ)

XI - J.
Frederik Julius Hoogma (Feike)
Fabrieksarbeider

Geboren 1870 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1958 te Lent (GL).

zoon van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


huwelijk
1895
te Oldemarkt (OV)
 
Ida Klara Leuring
Dienstmeid

 
Geboren 1873 te Weststellingwerf (FR).
Overleden 1948 te Nijmegen (Gl).
 
dochter van Johannes Antoons Leuring en Hiltje Jeroens Veldman
 Kinderen:
 1. Frederik Hoogma
  (zie XII-AK)
 2. Agnes Helena Nicola Hoogma (1896-1958)
  (zie XII-AL)
 3. Johannes Antonius Hoogma (1897-1988)
  (zie XII-AM)
 4. Julius Ciprianus Hoogma (1898-1968)
  (zie XII-AN)
 5. Hermanus Hendricus Hoogma (1900-1949)
  (zie XII-AO)
 6. Nicolaas Jeroen Hoogma (1905-1983)
  (zie XII-AP)
 7. Helena Rudolphia Maria Hoogma (1907-1981)
  (zie XII-AQ)
 8. Odilia Sophia Maria Hoogma (Dien) (1910-1999)
  (zie XII-AR)
 9. Rudolphi Hoogma (n) (1914-1999)
  (zie XII-AS)

XI - K.
Douwe Julius Hoogma
Arbeider

Geboren 1871 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1937 te Oosterwierum (FR).

zoon van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


huwelijk
1900
te Baarderadeel (FR)
 
Pietje Hendriks Wetting
Dienstmeid

 
Geboren 1874 te Tzum (FR).
Overleden 1966 te Oosterwierum (FR).
 
dochter van Hendrik Hendriks Wetting en Jetske Jans Postma
 Kinderen:
 1. Jisk Hoogma (1902-1978)
  (zie XII-AT)
 2. Jetske Hoogma (1906-1907)
 3. Jetske Hoogma (1909-2012)
  (zie XII-AU)

XI - L.
Odilia Hoogma (Oeke)
Dienstmeid

Geboren 1873 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1914 te Leimuiden (ZH).

dochter van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


huwelijk
1894
te Alkemade (ZH)
 
Nicolaas van Immerseel
Fietsenmaker

 
Geboren 1868 te Alkemade (ZH).
Overleden 1934 te Leiden (ZH).
 
zoon van Adrianus van Immerseel en Cornelia van der Horst
 Kinderen:
 1. Cornelia van Immerseel (1896-1896)
 2. Adriaan van Immerseel (1898-1966)
  (zie XII-AV)
 3. Agnes Cornelia Maria van Immerseel (1900-1961)
  (zie XII-AW)
 4. Julius van Immerseel (1902-1982)
  (zie XII-AX)
 5. Cornelis Petrus van Immerseel (Kees) (1904-1971)
  (zie XII-AY)
 6. Cornelia Sophia van Immerseel (1912-1971)
  (zie XII-AZ)

XI - M.
Feikje Hoogma

Geboren 1875 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1946 te Oosterwierum (FR).

dochter van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


huwelijk
1917
te Baarderadeel (FR)
 
Herman Friedrich Esser
Machinist

 
Geboren 1861 te Elberfeld (DL).
Overleden 1930 te Nijmegen (GL).
 
zoon van Robert Esser en Maria Louise Kessner

XI - N.
Dingelum Julius Hoogma (Douwe)
Koopman

Geboren 1877 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1943 te Oosterwierum (FR).

zoon van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


huwelijk
1904
te Leeuwarderadeel (FR)
 
Fenna Jans van Balen (Fintje)
 
Geboren 1878 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1961 te Oosterwierum (FR).
 
dochter van Jan Tjalling van Balen en Elisabeth Pieters Terpstra
 Kinderen:
 1. Jan Hoogma (1905-1979)
  (zie XII-BA)
 2. Agnes Hoogma (Nieske) (1907-1926)
  (zie XII-BB)
 3. Julius Hoogma (1913-1995)
  (zie XII-BC)
 4. Elisabeth Sophie Hoogma (1915-2002)
  (zie XII-BD)
 5. Oeke Hoogma (1919-1972)
  (zie XII-BE)

XI - O.
Juliana (julia) Hoogma (Jane)

Geboren 1880 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1974 te Weidum (FR).

dochter van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - P.
Trijntje Julius Hoogma

Geboren 1881 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1962 te Alkmaar (NH).

dochter van X-H. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk)

 


huwelijk
1913
te Baarderadeel (FR)
 
Sjouke Saekeles Altenburg
Koemelker

 
Geboren 1879 te Bozum (FR).
Overleden 1967 te Alkmaar (NH).
 
zoon van Saekele Thijsses Altenburg en Sjouke Sjoukes Jorna
 Kinderen:
 1. Seakele Altenburg (1914-?)
 2. Oeke Altenburg (1915-?)
 3. Julius Altenburg (1917-?)
 4. Sjouke Altenburg (1919-1935)
 5. Klaas Altenburg (1920-?)
 6. Jan Altenburg (1921-?)
 7. Agnes Altenburg (1923-?)
 8. Jelle Altenburg (1925-?)

XI - Q.
Pieter Kuypers

Geboren 1866 te Wonseradeel (Fr).
Overleden 1884 te Bolsward (FR).

zoon van X-I. Jeltje Klazes Hoogma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - R.
Klaas Kuypers

Geboren 1868 te Bolsward (FR).

zoon van X-I. Jeltje Klazes Hoogma

 


huwelijk
1889
te Bolsward (FR)
 
Wyntje Foekema
 
 Kinderen:
 1. N.N. Kuypers (1891-1891)
 2. Jan Kuypers (1892-1892)
 3. Jan Kuypers (1893-?)
 4. Berend Kuypers (1895-?)
 5. N.N. Kuypers (1897-1897)
 6. Anne Kuypers (1899-1900)
 7. Ybeltje Kuypers (1903-?)
 8. Catrinus Kuypers (±1907-1908)

XI - S.
Siementje Rintses Hoogma

Geboren 1869 te Lutkewierum (FR).
Overleden 1937 te Joure (FR).

dochter van X-L. Rients Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1904
te Doniawerstal (FR)
 
Anne Stornebrink
Boerenknecht

 
Geboren 1871 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1948 te Joure (FR).
 
zoon van Jacob Piers Stornebrink en Pietje Tjeerds Roorda

XI - T.
Tjipkje Rientses Hoogma (Trijntje)

Geboren 1871 te Lutkewierum (FR).
Overleden 1908 te Roodhuis (FR).

dochter van X-L. Rients Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1905
te Wijmbritseradeel (FR)
 
Ruurd Posthumus
Arbeider

 
Geboren te Bolsward (FR).
 
zoon van Gerben Posthumus en Jetje Faber
 Kind:

    

Gerben Posthumus (1908-?)
(zie XII-BF)

 

XI - U.
Wopke Rients Hoogma
Knecht in een boterfabriek

Geboren 1874 te Wijmbritseradeel (FR).
Overleden 1938 te Wonseradeel (FR).

zoon van X-L. Rients Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1899
te Wijmbritseradeel (FR)
 
Pactske Graafsma (Taetske)
 
Geboren 1875 te Westhem (Fr).
 
dochter van Bernardus Sybrens Graafsma en Fokjen Lieuwes Hoekstra
 Kinderen:
 1. Rients Fr. Hoogma (1902-1979)
  (zie XII-BG)
 2. Petronella Hoogma (Pietje) (1904-1991)
  (zie XII-BH)
 3. Veronika Hoogma (1911-1993)
  (zie XII-BI)

XI - V.
Sikke Hoogma
Botermaker

Geboren 1876 te Scharnegoutum (FR).
Overleden 1920 te Zoetermeer (ZH).

zoon van X-L. Rients Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1901
te Bolsward (FR)
 
Anna Maria Palstra
 
Geboren 1877 te Bolsward (FR).
Overleden 1925 te Zegwaard (ZH).
 
dochter van Sjoerd Palstra en Anna Maria Haubrich
 Kinderen:
 1. Sjoerd Hoogma (1902-1973)
  (zie XII-BJ)
 2. Petronella Hoogma (Pietje) (1904-1926)
  (zie XII-BK)
 3. Rients Hoogma (Rinse) (1906-1945)
  (zie XII-BL)
 4. Veronica Maria Hoogma (1908-1911)
 5. Maria Helena Hoogma (1910-2009)
  (zie XII-BM)
 6. Veronica Maria Hoogma (1912-1989)
  (zie XII-BN)
 7. Simon Anne Hoogma (1914-1994)
  (zie XII-BO)
 8. Johannes Petrus Hoogma (1916-1982)
  (zie XII-BP)
 9. Wilhelmus Hoogma (1918-1998)
  (zie XII-BQ)

XI - W.
Eeltje Rientses Hoogma

Geboren 1879 te Wijmbritseradeel (FR).
Overleden 1898 te Scharnegoutum (FR).

dochter van X-L. Rients Wopkes Hoogma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - X.
Anna Hoogma (Antje)
Lid van de 3e Orde van de H. Franciscus

Geboren 1882 te Scharnegoutum (FR).
Overleden 1943 te Bolsward (FR).

dochter van X-L. Rients Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1913
te Bolsward (FR)
 
Petrus Obes van der Meer
 
Geboren 1865 te Bolsward (FR).
Overleden 1936 te Bolsward (FR).
 Kinderen:
 1. Catharina Elisabeth Maria van der Meer (1917-?)
 2. Obe Simme Josef van der Meer (1919-?)

XI - Y.
Yede Yedema

Geboren 1857.
Overleden 1922.

zoon van X-N. Angenietje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1885
te Wymbritseradeel (FR)
 
Aaltje Negenman
 
Geboren 1854.
Overleden 1887.
 Kind:

    

Gerben Yedema (1887-?)

 

XI - Z.
Taeke Yedema

Geboren 1866 te Westhem (FR).

zoon van X-N. Angenietje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1893
te Lemsterland (FR)
 
Anna Machielsen
 
Geboren 1865 te Makkum (FR).
 
dochter van Ate Jozephs Machielsen en Geertje Johannes Vogelzang

XI - AA.
Wopke Eeltjes Westra

Geboren 1858 te Wijmbritseradeel (FR).
Overleden 1890 te Hennaarderadeel (FR).

zoon van X-O. Sjoerdje Wopkes Hoogma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - AB.
Ringnerus Westra

Geboren 1864 te Wijmbritseradeel (FR).
Overleden 1941 te Sneek (FR).

zoon van X-O. Sjoerdje Wopkes Hoogma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - AC.
Boukje Dingeloms Hoogma

Geboren 1867 te Greonterp (FR).
Overleden 1940 te Heeg (Fr).

dochter van X-P. Dingelom Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1898
te Wonseradeel (FR)
 
Johannes Baukesz de Jong
 
Geboren 1866 te Nijhuizum (FR).
Overleden 1948 te Oldeholtpade (FR).
 
zoon van Bauke Tjittes de Jong en Sjoukje Boukes Siemonsma
 Kinderen:
 1. Trijntje de Jong (1899-?)
 2. Bauke de Jong (1901-?)
 3. Suzanna de Jong (1904-?)
  (zie XII-BR)

XI - AD.
Tjipkjen Hoogma
Dienstmeid

Geboren 1871 te Greonterp (FR).
Overleden 1947 te Amsterdam (NH).

dochter van X-P. Dingelom Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1892
te Wonseradeel (FR)
 
Sybe Poppes Damhuis
Timmerknecht

 
Geboren 1863 te Franeker (FR).
Overleden 1920 te Amsterdam (NH).
 
zoon van Poppe Feike Damhuis en Sijmentje Simons Adema (Simontje)
 Kinderen:
 1. Catharina Paulina Damhuis (1899-?)
  (zie XII-BS)
 2. Simontje Maria Damhuis (1900-1940)
  (zie XII-BT)
 3. Theodora Maria Damhuis (1901-1973)
  (zie XII-BU)
 4. Hendrika Maria Damhuis (1903-1985)
  (zie XII-BV)
 5. Paulus Josephus Damhuis (1905-1935)
  (zie XII-BW)
 6. Alida Maria Damhuis (1906-1984)
  (zie XII-BX)
 7. Sebastianus Hendrikus Damhuis (1908-1991)
  (zie XII-BY)
 8. Theresia Maria Damhuis (1910-±2000)
  (zie XII-BZ)
 9. Theodorus Johannes Damhuis (1911-1930)
  (zie XII-CA)

XI - AE.
Aukje Dingelom Hoogma

Geboren 1874 te Greonterp (FR).
Overleden 1914 te Ozingahuizen (FR).

dochter van X-P. Dingelom Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1898
te Wonseradeel (FR)
 
Petrus Bauke de Jong
 
Geboren 1868 te Nijhuizum (FR).
Overleden 1942 te Sneek (FR).
 
zoon van Bauke Tjittes de Jong en Sjoukje Boukes Siemonsma
 Kinderen:
 1. Bauke de Jong (1899-1899)
 2. Bauke de Jong (1900-1948)
  (zie XII-CB)
 3. Dominicus de Jong (1902-1997)
  (zie XII-CC)
 4. Trijntje de Jong (1904-1998)
  (zie XII-CD)
 5. Tjitte de Jong (1904-1934)
  (zie XII-CE)
 6. Sjoukje de Jong (1907-1994)
  (zie XII-CF)
 7. Baukje de Jong (1909-2000)
  (zie XII-CG)
 8. Johannes de Jong (1912-1912)

XI - AF.
Clara Boekema
Lid van de Derde Orde van St. Dominicus

Geboren 1882 te Zuidlaren (DR).
Overleden 1957 te Zuidlaren (DR).

dochter van X-AG. Sytske Yges Damsma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - AG.
Jet Boekema

Geboren 1897 te Zuidlaren (DR).
Overleden 1960 te Zuidlaren (DR).

dochter van X-AG. Sytske Yges Damsma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - AH.
Dingelom Huizinga
Koopman

Geboren 1829 te Sneek (FR).
Overleden 1909 te Leeuwarden (FR).

zoon van X-AH. Willem Dingeloms Huizinga

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

XI - AI.
Sjoukje Huizinga

Geboren 1831 te Sneek (FR).
Overleden 1882 te Leeuwarden (FR).

dochter van X-AH. Willem Dingeloms Huizinga

 


 
(geen huwelijk bekend)