Generatie II
In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1600 en 1639. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bozum (FR) (2x).

 


II - A.
Jan Ariens

zoon van I. Arien Alberts

 


huwelijk
1622
 
Doed Harmens Hendriks
 
 Kinderen:
 1. Hendrikien Jans (1623-?)
 2. Eelck Jans (1626-?)
 3. Eelck Jans (1627-?)
 4. Jets Jans (1629-?)
 5. Jantien Jans (1630-?)
 6. Jetske Jans (1633-?)
 7. Arjan Jans (1636-?)
 8. Antje Jans (1638-?)
 9. Antje Jans (1639-?)

II - B.
Albert Aryans

zoon van I. Arien Alberts

 


huwelijk
±1615
 
Yd Lieuwes
 

 
dochter van N.N.

kerkelijk huwelijk
1646
 
Brecht Harckes
 

 
dochter van Harck Sjoekes Harckes
 Kinderen:
 1. Riekst Alberts (1617-?)
  (zie III-A)
 2. Arian Alberts (1620-?)
  (zie III-B)
 3. Frouck Alberts (1623-?)
 4. Lieuwe Alberts (1628-?)
  (zie III-C)
 5. Eelck Alberts (1632-?)

II - C.
Dinglum Ariens
Boer, Meier Makkum nr. 39

Geboren ±1575.
Overleden te Bozum (FR).

zoon van I. Arien Alberts

 
 
Liesbeth Allards
 
Geboren ±1575.
Overleden ±1640.
 Kinderen:
 1. Allard Dinglums (±1600-<1674)
  (zie III-D)
 2. Trijn Dinglums
  (zie III-E)
 3. Geertje Dinglums
  (zie III-F)
 4. Arjen Dinglums
 5. Aeltye Dinglums
  (zie III-G)
 6. Meisje Dinglums
  (zie III-H)