Jan en Irma Hogema

Genealogieën Oosterom
Naamtype: Herkomstnaam


Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten.
Ontleend aan een plaatsnaam waarvan de huidige vorm Oostrum is.


In de eerste plaats komt Oostrum, een nederzetting nabij Houten (Ut), in aanmerking.

Daarnaast kan rekening worden gehouden met de plaatsen genaamd Oostrum, respectievelijk in Dongeradeel (Fr) en Venray (Lb).

De plaatsnaam komt voort uit de vorm Oosterheem = 'oostelijke gelegen heem of nederzetting', als tegenhanger van de naam Westerheem > Westrum.          Aantal in 1947 

                  747 x Oosterom, van

                  902 x Oosterom


           Aantal in 2007

                 951 x van Oosterom

               1366 x Oosterom


 

Copyright  2013 © Jan Hogema

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top