Copyright  2013 © Jan Hogema

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

Heinkel Kabine
Mijn Heinkel Kabine is

van het type 153.


Gebouwd in 1960 in Ierland.


Samengesteld uit het Heinkel Trojan Club Members Handbook


Hoe veel zijn ervan?Er werden ongeveer 26.000 drie- en de vierwielige auto's, inclusief een paar bestelwagens en auto's met een open dak, vervaardigd tussen 1955 en 1964 in Duitsland, Argentinië, Ierland en Engeland.


De meest nauwkeurig ingeschatte productie is:

Duitsland                    11.975        vrij nauwkeurig

Ierland                          6.500        inschatting

Argentinië                    1.400         gissing

Engeland                    6.179         vrij nauwkeurig

Totaal                        26.054


Bovenstaande informatie is gebaseerd op het onderzoek dat door Brian Wild, de archivaris van de Heinkel Trojan Club , in 1991/1992 is verricht, aangevuld met informatie die sindsdien verkregen is. Terwijl de informatie bij de Duitse en Engelse productie vrij goed werd gedocumenteerd, hoewel de bronnen vaak verschillen, is er zeer weinig van de Ierse en vrijwel niets van  de Argentijnse productie bekend bij de Heinkel Trojan Club.


Identificeren van de diverse modellen is niet altijd makkelijk, zodat niet beweert wordt dat dit een volledige lijst is. De Heinkel Trojan Club  blijft geïnteresseerd in iedereen, die substantiële informatie over zijn model met productiedetails kan aanleveren. Meer details over de specificatie van de auto's zullen verschijnen in „Onderzoeken van de Brochures van Heinkel Trojan Auto's“,beschikbaar bij de Heinkel Trojan Club .


Duitse Producties


Men gaat er vanuit dat er tussen December 1955 en Juni 1958 11.975 auto's bij de fabriek Heinkel in Speyer in Duitsland zijn geproduceerd.

Er waren drie hoofdtypes:

Type 150a, een driewieler, eerst met een motor van 174cc, later een van 198cc;

Type 154, een voertuig met vier wielen met een motor van 204cc of 198cc en

Type 153, een driewieler met een motor 198cc. 


De productie begon met de types 150 en 154, die in oktober 1956 op de markt kwamen.

Men veronderstelt dat de auto's van type 150 en 153 gelijktijdig werden geproduceerd.

Één bron verdeelt de productie onder in 6.438 van 174cc en 5.537 van 198/204cc auto's, iemand anders komt met dezelfde aantallen maar dan verdeeld tussen drie en vierwielige auto's!Types 150 B-0 en 150 B-1


Er waren minstens twee, en waarschijnlijk vijf, versies van 174cc-motor (type 407),  die in de auto's van het type150 wordt geplaatst.

Het onderdelenboek verwijst naar een Type 407 B0 en B-1 407.


In een Trojan Bulletin laat men drie motortypes zien, B-l 407 A-0, 407 A-I en 407, maar geen Type 407 B0 (dit kan een drukfout zijn).

Het laat een lijst zien van twee verschillende onderdeelnummers voor het type 407met een A-0 krukas voor een totaal van vijf verschillende motoren.


Een artikel in Cruiser News nr.  40 geschreven door Mick Leason, met dank aan

M. Pearson, die op dat moment enige overgebleven Heinkel Trojanhandelaar was, verwijst naar drie types van de 174cc motor: twéé met een krukas met drie lagers en één met een krukas met twee lagers.


De startmotor werd eerst door een bout vastgezet op de krukassen met drie lagers, Dit leidde echter tot het barsten van het einde van de krukas. Dit werd aangepast door hiervoor een moer en een sluitring te gebruiken.

Siba en Bosch startmotors werden toegepast voor beide types van de krukas en voor beide types van motoren, zowel in scooters en auto's.

Jammer genoeg specificeert het artikel niet de aantallen van de motortypes, maar geeft aan dat vlak nadat de motor 198cc-motor voor de auto werd gebruikt, hetzelfde ontwerp met de krukas met twee lagers ook voor de 174cc-motor van de scooter werd gebruikt.


Alle  motoren van 174cc met hadden een boring van 60mm en een slag van 61.5mm, en een kracht van 9.2 PK bij 5.500 t/min. Er  werden echter vier verschillende groottes van zuiger geproduceerd,tussen 59.94mm en 59.97mm, om minimale verschillen in de cilinders te overbruggen.   


De eerste auto's hadden een stang voor de het schakelen van de versnellingsbak, dit werd vanaf motornummer 482000 veranderd in het schakelen met een kabel.

nr. 482000.


De chassis- en de motornummers, samen met het jaar van vervaardiging, staan op het registratieplaatje dat te vinden is op de bovenkant van de rechter wielkast.

Het motornummer, op alle motoren, is gestempeld op de bovenkant van de versnellingsbak, tussen het peilstokgat en de bevestigingsbout voor de uitlaatsteun.

Het chassisnummer is ook in het chassis bij de onderkant van de rechtse wielkast geslagen.  Er schijnt geen verband te bestaan  tussen motor- en chassisnummers te zijn.


Uit het onderdelenboek:


150 B-O

Chassisnummer van ? tot 350000

Motornummer van ? tot 490000


150 B-l

Chassisnummer van 350000 to ?

Motornummer van 490001 to ?


Motortypen uit de "Trojan Newsletter":


407 A-O

vanaf 435.001

(Drielager type - alleen scooters??)

(Krukas onderdeelnummer 407.200.700 bevestiging met een bout??)

(Krukas onderdeelnummer 407.203. 700 bevestiging met een moer??)


407 B-1

vanaf 480.001 (Moet dit wellicht  407 B-O zijn??)

(Drielager type, 700 bevestiging met een moer??)


407 B-l

vanaf 490.001


407 A-I vanaf 520.001

(Alleen scooters??)


Gebruikmakend van de informatie van het Register van de Heinkel Trojan Club wordt het volgende patroon zichtbaar:   


Type 150 B•O auto's 

hebben allemaal chassisnummers in de serie 30###, het hoogste nummer in het register is 305609,en ze zijn allen uitgerust met een 174cc motor, meestal van het type 407 B-0 met nummers in de serie 48####.

Sommige recentere auto's werden uitgevoerd met een type 407 B-I motor in de serie 49####. 

Wat duidelijk is dat er op dat moment geen verandering van chassis- en de motornummers plaatsvond in de productie, zoals het onderdelenboek aangeeft.   


Type 150 B-1 auto's 

hebben allemaal chassisnummers in de serie 35####. Volgens de "Glasses Guide" werd de 198cc motor van het type 408 B-2 typen, geplaatst vanaf chassis nummer 350961.

Vóór dat schijnen er willekeurig motoren met serienummers  van 48#### en49#### gebruikt te zijn.  In Duitsland beëindigde de productie van auto's 174cc  auto's in februari 1958 en 198cc auto's in juni 1958.


Om alles nog gecompliceerder te maken werden auto's van het  type 150 B-1  geassembleerd in Ierland met onderdelen, die in Duitsland werden vervaardigd. Het is onbekend hoeveel in getal en waar het verschil zit tussen de Duitse en de Ierse assemblage ten opzichte van de in  Ierland geproduceerde auto's. Ook niet door middel van de chassis- of motornummers.Type 154 B-0, 154B-1 and 153 B-2


Er zijn waarschijnlijk drie versies van het type 408 motor in de auto's geplaatst.

De nieuwe motor was een uitgeboorde uit versie van type 407, met zijn 61.5 mm-slag, waardoor  de extra kracht van 10 PK bij 5.500 t/min, die men claimde, behouden bleef.

Het eerste type 408 B-0 motor bleef uitgerust met  de krukas met drie lagers van de originele 174cc motor. De andere versies hadden een krukas met twee lagers. Een andere wijziging was de introductie van een vier plaatskoppeling met de diafragmaveer in plaats van de drie plaatskoppeling met spiraalveer.


De 408 B-0 motor werd uitgerust met een 65mm zuiger met een capaciteit van 204cc. Men denkt dat dit alleen werd toegepast bij de eerste vierwielige auto's. Men vond dat de capaciteit van de motor te veel was verbeterd, waarna de standaardgrootte werd verminderd naar 64mm voor de motoren van de types 408 B-1 en B-2.

Opnieuw werden vier zuigergroottes gemaakt om verschillen in de cilinderafmetingen te kunnen overbruggen. Deze twee motorentypes waren gelijkwaardig, de B-1 motor werd plaatst in de vierwielige auto en de  B-2 motor in de auto's met drie wielen.


Opnieuw uit het onderdelenboek:


154B.0

Chassisnummer van 310000 to 312535

Motornummer van 500000 to 510000


154 B•I

Chassisnummer van 312536 to 360000

Motornummer van 510001 to 515000


153 B-2

Chassisnummer van 360001 to ?

Motornummer van51500 1 to ?


De "Trojan Newsletter" bevestigt de bovengenoemde series van motornummers, evenals het kleine aantal van geregistreerde  auto's in het register van de Heinkel Trojan Club . Men moet zich wel blijven realiseren dat een groot aantal van het type 150 auto's met motoren 198cc, met nummers inde serie 515### uitgerust werden. Het belangrijkste verschil tussen de auto's van het type 150 en 153 is onbekend,  maar het is niet de introductie van de grotere motor zoals onderdelenboek suggereert.


Het is ook interessant om op te merken dat de motornummers die aan het type 153 B-2 auto's in het register van de Heinkel Trojan Club  zijn geregistreerd allemaal laag zijn.


Betekent dit dat auto's van het type 150 met hogere motornummers werd geassembleerd in Ierland?

Werden auto's van de productie van  het type 153 uitgefaseerd in Duitsland vóór die van het type 150?

Ging het type 153 naar Argentinië?

Als u antwoorden heeft op deze vragen mail het dan naar "Cruiser News"!


Dit kan naar:

Jenny Dilks (Magazine Editor)

E-mail: jennydilks@ntlworld.comDuitse Auto's in het Verenigd Koninkrijk


De eerste invoer begon in Juli 1956. Noble Motors Limited, van 211 Piccadilly, Londen was importeur.

De prijs was £398 15s 0d. Inclusief een extra wiel, voorruitverwarming, voorbumper en aankoopbelasting.

De goedkoopste Ford, de Populair, kostte op dat moment  £443 17s Od.


Volgens J. M. Seabrook, in het blad "Cruiser News" nummer 32,  werden de auto's in het begin aangevoerd in de Londense haven, met een aantal van ongeveer 20 per maand. Echter, na de sluiting van het Suezkanaal, waardoor een prijsverhoging van dertig procent van de prijs van benzine ontstond en de invoering van rantsoenering nam de vraag naar vervoer over zee  af. Zo veel zelfs dat  de auto's, met vijf per dag, goedkoper door Dakota's van Hanover naar Croydon, overgevlogen konden worden.

Vanaf februari 1957 werden ladingen van 60 auto's verscheept vanuit Rotterdam, elke tien/ twaalf dagen, tot de vraag in de zomer van 1957 afnam.


Noble Motors Limited had ook de verkooprechten voor de auto in Noord-Amerika en Zuid-Afrika, zij hadden bureaus in Londen, New York en Montreal. Een kopie-exemplaar van één van hun brochures waarmee dealers in Canada werden geworven is  gepubliceerd in "Cruiser News" nummer 87. Echter met weinig  succes.

Mr  J. M. Seabrook, die op dat moment voor  het bedrijf werkte, schreef in "Cruiser News" nummer 32 dat een aantal auto's in de V.S. werden verkocht, vier in Borneo en een werd verzonden naar Australië, die echter geweigerd werd omdat de besturing aan de linkerkant zat!


Het totale aantal dat in het UK wordt ingevoerd, voordat de productie naar Ierland wordt overgebracht, is onbekend, maar men denkt dat het een significant deel van productie is geweest. Naast een laag brandstofgebruik  waren  de auto's aantrekkelijk door een verlaagd tarief van de Wegenbelasting,  £5 in plaats van £12 10s voor een gewone auto. Zij mochten ook bestuurd worden  door een leerling-bestuurder zonder begeleider,  indien de achteruit onklaar werd gemaakt. Op die manier vielen ze namelijk in de categorie motorfiets.   


Alle overgebleven Duitse auto's in het UK zijn met drie wielen uitgevoerd, meestal van het type 150 B-0 en 150 B-1.


Argentijnse  Productie


Zeer weinig is bekend over de productie in Argentinië. Men denkt dat onderdelen voor ongeveer 1.400 auto's door Heinkel in 1957 of 1958 werden aangeleverd. Aangezien International Sales Limited uit Dublin wereldrechten op de Heinkelauto claimde en de onderdelenverkoop vanaf medio 1958 opeiste is het onwaarschijnlijk dat deze productie veel langer doorging.


Ierse Productie


Aanvankelijk werden de auto's in Ierland uit onderdelen geassembleerd, die in Duitsland werden vervaardigd. De auto's hadden chassis- en motornummers in dezelfde serie als de Duitse auto's en het is onbekend hoeveel werden gebouwd voor de productielijn in het midden van 1958 naar Dundalk werd verplaatst.

Er wordt verondersteld dat de volledige productie in Ierland tussen oktober 1958 en augustus 1961 plaatsgevonden heeft. Hun systeem van chassisnummering lijkt  uit zeven cijfers bestaan te hebben.

De eerste drie cijfers 153 zijn gebruikt voor  een driewieler en 154 voor een voertuig met vier wielen.

Er zijn echter ook een aantal getallen met  zes cijfers in het register van de Heinkel Trojan Club! Dit zouden fouten kunnen zijn of  dat de eerste chassis onder 1000 werd genummerd.


De 153 en 154 modellen schijnen geen afzonderlijke series van nummers  gekregen te hebben. Het hoogste aantal in het register van de Heinkel Trojan Club is 1546434. Dit duidt op een  totale productie van tot rond de 6.500. Het plaatje met de chassisgegevens is bevestigd op de bovenkant van de rechter wielkast.


Het blijkt dat Heinkel Ierland minstens twee prototypes bestelwagens produceerde. Degene op de foto op pagina 14, die waarschijnlijk aan Trojan werd verkocht toen zij de lopende band kochten. Zij gebruiken hem bij hun reclameactiviteiten. Een tweede, met een naar boven openende achterdeur,  werd tentoongesteld tijdens de Nederlandse Motor Show in februari 1959.


Zij produceerden ook minstens twee en mogelijk drie prototypen (met open dak) van de "Sports". Een werd er geproduceerd door  "International Sales"  in Londen en werd verscheept naar Dundalk voor verder onderzoek. Er werd daar minstens één meer van gemaakt en in Ierland gebruikt.

In "The Autocar" van 20 maart 1959 staan foto's van een Heinkel zonder het achterdeel van het dak en met een  grotere aangepaste achterbank. Dit is van een ander ontwerp dan de replica van Mike Shepherd.

 

De motoren van 198cc van B-1 408 (voertuig met vier wielen) of (driewieler) specificatie 408 B-2 werden allemaal nog geleverd door Ernst Heinkel Ag. De  motornummers van de eerste auto's volgen de Duitse reeks hetgeen er op wijst dat de voorraden van voorgenummerde motoren samen met de lopende band werden aangekocht. Latere motornummers met zeven cijfers beginnen met een 1, de laatste zes cijfers komen overeen met de serie van de Duitse productie zoals hierboven aangegeven.
Ierse Auto's in UK


Als deel van de overdracht van productie aan Ierland werden de marketingrechten wereldwijd overgenomen door "International Sales Limited" uit Dublin, die de auto's via hun bureau in Londen invoerde.

Opnieuw is het totale ingevoerde aantal niet bekend, maar een wezenlijk deel van productie is waarschijnlijk in de UK terecht gekomen, omdat ze niet goed verkochten in Ierland. Een andere belangrijke exportmarkt voor Ierse Heinkel was Zweden. Het register van de Heinkel Trojan Club  telt één vierwielige Heinkel Ierland in het UK en verder vijf in Europa. De productie bestond hoofdzakelijk uit  driewielers.Engelse Productie


Trojan kocht de marketingrechten, de lopende band, de voorraden auto's en de onderdelen in 1961 en  begonnen de productie waarschijnlijk aan het eind van dat jaar.  Er wordt vanuit gegaan dat de productie aan het eind van 1964 werd gestopt. Tegen die tijd waren de auto's zeer moeilijk te verkopen en sommigen werden pas geregistreerd in 1966. Dit is nauwelijks verrassend, omdat volgens het "Motor Cycle" tijdschrift in Maart 1963 een nieuwe minibestelwagen toonde, die van aankoopbelasting was vrijgesteld. Deze minibestelwagen kostte  £368 tegen een prijs van £369 15s voor een Trojan met rechts stuur!


Op de Trojan chassisplaten, op de linkerzijkant bij auto's met een rechts stuur, staat het chassisnummer en motornummer, maar niet het bouwjaar. Het chassisnummer werd bij latere auto's ook ingeslagen links in de achterbalk.


Er werd een alfabetisch-numerieke code gebruikt voor het chassisnummer. De eerste letter geeft, zo wordt verondersteld,  het land van bestemming aan. Alle Britse auto's beginnen met de  „S“, de meesten  voor Zweden beginnen met een „X“, de meesten voor Nederland beginnen met een „H“ van Holland, die met een "A" in het begin voor Oostenrijk en die voor de V.S. beginnen met een „V“.


De resterende letters wijzen op de kleur van de verf:

Red             Spartan Red)

G or TG      Grey (Troy Grey

RB              Roman Blue

W White     Grecian White)

AB              Atlas Blue

Y Yellow     Olympic Yellow)

AG              Athenian Grey

B                 Blue Crown Blue


Volgens de "Glasses Guide" beginnen de Trojan chassisnummers  bij 7001, met de eerste auto met een rechts stuur heeft nummer 8182.

Er zijn echter  een aantal auto's met een rechts stuur met lagere chassisnummers bekend bij het register van de Heinkel Trojan Club , beginnend met 7005. Waren  dit bedrijfsauto's? Waren het prototypen? Is de informatie verkeerd in het Register? Is de identiteit van deze auto's veranderd? Heeft  de "Glasses Guide" het verkeerd? Het voegt weer een  geheim toe!


Het hoogste nummer  is, volgens een " Trojan Dealers Information Sheet",13179. Het hoogste nummer in  het register van de Heinkel Trojan Club is 13170.

Gebruikend makend van bovengenoemde nummers en veronderstellend dat er geen hiaten in zitten, wordt een productie zichtbaar  van 6.179.


De model identificatie, die Trojan gebruikte, was: 

601 voor 3-wiel auto's met het stuur rechts

602 voor 4-wiel auto's met het stuur rechts

603 voor 3-wiel auto's met het stuur links

604 voor 4-wiel auto's met het stuur links

605 voor de minibestelwagen 


De overgrote meerderheid van productie bestond uit auto's met drie wielen. Sommige bronnen zeggen dat de versie van auto's met het stuur rechts werd geïntroduceerd in een poging om het markaandeel op te voeren. Maar misschien was het van meet af aan  het bedoeling van Trojan om auto's met het stuur rechts te produceren, maar moesten eerst de in Ierland gekochte onderdelen voor auto's met het stuur links opgemaakt worden. Er is geen manier te vinden om aan de hand van het chassisnummer te bepalen of er sprake is van een auto met het stuur rechts of links.


De motornummers van de meeste auto's, die tot eind 1963 worden geproduceerd, volgen het Ierse patroon van zeven nummers, beginnend met 152####,. Daarna waren de motoren genummerd met  3-#### voor auto's met drie wielen en 4-#### voor voertuigen met vier wielen. De verandering van nummering valt samen met de introductie van de  grote olievuldop, de herintroductie van een Siba startmotor en veranderingen in onderdelen van de versnellingsbak.


Volgens Trojan archiefmateriaal werden totaal 19 bestelwagens geproduceerd, allen driewielers met het stuur rechts. Het project werd opgeschort toen "Customs and Excise" (Douane en Accijns) weigerden om de bestelwagens van aankoopbelasting vrij te stellen.

Eén werd er tussen november 1962 en ergens in 1963, verkocht aan Singapore en de anderen bleven in het UK. 

Er waren ook drie- en vierwielige auto's met een open dak beschikbaar. Er werd minstens één prototype met drie wielen geproduceerd. Deze werd gebruikt in reclamemateriaal van Trojan. Het is niet duidelijk of er nog meer werden geproduceerd. De kleine meerprijs betekende waarschijnlijk dat Trojan het voor iedereen, die dat wilde, mogelijk wilde maken een auto met een open dak aan te schaffen.


Volgens gegevens van Trojan  zijn er slechts vijf exemplaren van het model 602, 4-wiel auto's met het stuur rechts geproduceerd.  Twee ervan  werden verkocht in Nieuw Zeeland, één van  elk in het UK, Zuid-Afrika en Singapore.

Men dacht in 1995 dat ze allemaal verloren waren gegaan tot er één in Nieuw Zeeland opdook bij eigenaar  Charles Pike. Hij is nu een lid van de Heinkel Trojan Club.   


HeinkeI Trojan Archive Trust


De gedetailleerde gegevens van specificatieveranderingen tijdens de productie worden bijgehouden door het "HeinkeI Trojan Archive Trust". Veel van deze gegevens zijn het resultaat van onderdelen die gevonden zijn in het UK aangezien de voorraden van Duitse of Ierse onderdelen op waren.


Een paar voorbeelden zijn van chassisnummers:


  9870  Nummerplaatverlichting van "Lucas"

  9900  12v 21 w knipperlichtinstallatie

10000  zekeringen die pasten bij de bedrading

10000  achterbumper uit twee delen

10270  luchtinlaat niet meer geïnstalleerd

10325  koplampglazen van perspex   

10350  verandering van de hoofdcilinder

10613  verandering van de handrembevestiging

10700  claxon van "Lucas" geïnstalleerd 

10800  verandering naar "Miller"-koplampen

12005  verandering van benzinedop


Het register van de Heinkel Trojan Club


Met uitzondering van de details van auto's in Zweden, die door hun Club  werden verstrekt, is het register van de Heinkel Trojan Club  gebaseerd op informatie, die door eigenaars zelf werd verstrekt.

Sinds de begin jaren '80 is niet alle informatie bijgewerkt,  waardoor er  onvermijdelijk enkele voertuigen „verloren gegaan zijn“.

Er zijn ook aanleveringen van gegevens geweest waarbij  de details in  conflict met „bekende“ informatie waren. Dit zou dit veroorzaakt kunnen zijn doordat de details onnauwkeurig waren of omdat onze uitgangspunten  verkeerd waren. Waarschijnlijker is echter dat het voertuig niet meer beschikt over zijn originele logboek, chassisplaat of registratiepapieren! 


Onderstaand een tabel van auto's uit het register van de Heinkel Trojan Club uit november 1997.

 

Technische gegevens


Type 150 (1956-1958)

Motortype 407 B0 / B1

Cilinderinhoud 174 cc

Vermogen 9,2 Pk

carburateur Pallas 20/13P

4 versnellingen + achteruit

bandenmaat 4.40 x 10

lengte 2551mm / 2660mm

breedte 1370 mm

Hoogte 1320 mm

gewicht 243 kg

draaicirkel 8 m

Tankinhoud 17 L

verbruik 3,5 L / 100 km

topsnelheid 86 km/h

Prijs 2750 DM


Afwijkende technische gegevens 153 (1956-1958)

Motortype 408 B2

Cilinderinhoud 198 cc

Vermogen 10 PK

Carburateur Pallas 22/17P

gewicht 245 kg


Afwijkende technische gegevens 154 (1956-1958)

motortype 408 B-0 / B-1

Cilinderinhoud 204 cc

Carburateur Pallas 22/15P

gewicht 285 kg


Jan en Irma Hogema


Heinkel

Heinkel-Ierland

Trojan

Onbekend

Totaal

Australia


11

Austria

9

5

15


29

Belzium

1
1

Canada

1
1

Denmark

1


3


4

Eire

3

20

3


26

Germany

7

1

2

1

11

Greece

1
1

Holland

1

1

9

1

12

Italy1


1

Japan

1


1


2

Jersey


11

New Zealand1


1

Norway

1

1

3


5

Portugal

1
1

South Africa

1
1

Sweden

64

38

145

3

250

Switzerland

1


2


3

Uruquay

1
1

USA

13

1

4


18

UK

75

85

285

54

499

Total

183

154

474

58

869

Bijwerken van het register


Om de nauwkeurigheid van het register van de Heinkel Trojan Club  te verbeteren wordt aan de leden gevraagd om details van al hun voertuigen compleet te maken elke keer als zij hun lidmaatschap vernieuwen.

Daarnaast ontvangt Peter graag ook tussentijds  formatie over alle Heinkel Trojan auto's, scooters en motoren, ook als zij geen eigendom zijn van een lid van de Heinkel Trojan Club.   


Dit kan bij:

Peter Jones (Chairman, Vehicle Register, Valuations & Website Update)

E-mail: pjtrojan@hotmail.com


De volgende inlichtingen zijn welkom:   

Van het registratieplaatje op het chassis   

Model type   

Het chassisnummer   

Het motornummer 

Datum van fabricage   


Van het oorspronkelijke logboek   

Het chassisnummer   

Het motornummer 

Registratienummer   

Datum van registratie   


Van het V5 Registratiedocument   

Het chassisnummer   

Het motornummer 

Registratienummer   

Datum van eerste registratie   


Van het voertuig   

Het chassisnummer, indien gevonden!   

Het motornummer 

Het motornummer van  extra (losse) motoren