Generatie X

X - AJ.
Gerhardus Dingeloms Huizinga
kuiper

Geboren 1810 te Sneek (FR).
Overleden 1881 te Sneek (FR).

zoon van IX-N. Diglum Willems Huizinga (Dingelum)

 


huwelijk
1841
te Wijmbritseradeel (FR)
 
Bottje Rintjes Post
Dienstbode

 
Geboren 1812 te IJlst (FR).
Overleden 1848 te Vrouwenparochie (FR).
 
dochter van Rintje Ages Post en Hijke Jetzes Talsma

huwelijk
1849
te Het Bildt (FR)
 
Johanna Jans Esther
 
Geboren ±1810 te Haskerland (FR).
Overleden 1851 te Het Bildt (FR).
 
dochter van Jan Baries Esther en Wimkje Bartels de Vries

huwelijk
1854
te Het Bildt (FR)
 
Hendrikje Klazes Kuiken
 
Geboren 1818 te St. Jacobiparochie (FR).
Overleden 1861 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Klaas Jacobs Kuiken en Geertje Aarts

huwelijk
1869
te Sneek (FR)
 
Yda Meijer
 
Geboren 1812 te Sneek (FR).
Overleden 1890.
 
dochter van Jarig Hilles Meijer en Jeltje Cornelis Zaadman
 Kinderen:
 1. Rintje Huizinga (1842-1874)
  (zie XI-AK)
 2. Dingelom Gerardus Huizinga (1844-1899)
  (zie XI-AL)
 3. Hylkjen Gerardus Huizinga (±1847-1848)

   
 4. doodgeboren kind (1851-1851)

   
 5. Aafke Huizinga (1854-?)
  (zie XI-AM)
 6. Willem Huizinga (1860-1861)

X - AK.
Aafke Huizinga

Geboren ±1813.
Overleden 1832 te Sneek (FR).

dochter van IX-N. Diglum Willems Huizinga (Dingelum)

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

X - AL.
Aldert Huizinga

Geboren 1816 te Sneek (FR).
Overleden 1867 te Sneek (FR).

zoon van IX-N. Diglum Willems Huizinga (Dingelum)

 


huwelijk
1840
te Sneek (FR)
 
Geertruida Catharina ter Meulen
Dienstmeid

 
Geboren 1814 te Sneek (FR).
Overleden 1903 te Sneek (FR).
 
dochter van Hendrikus ter Meulen en Jikke van Teunen
 Kinderen:
 1. Tecla Huizinga (1842-1856)
 2. Hendricus Huizinga (1846-1877)
  (zie XI-AN)

X - AM.
Theodorus Huizinga

Geboren ±1819.
Overleden 1843 te Sneek (FR).

zoon van IX-N. Diglum Willems Huizinga (Dingelum)

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

X - AN.
Jelle Huizinga
Knecht op een roggemolen

Geboren 1819 te Sneek (FR).
Overleden 1849 te Sneek (FR).

zoon van IX-N. Diglum Willems Huizinga (Dingelum)

 


huwelijk
1843
te Sneek (FR)
 
Bernardina Welbergen (Berendina)
 
Geboren 1813 te Groningen (GR).
 
dochter van Jacobus Welbergen en Anna Maria Hugers
 Kinderen:
 1. Willem Huisinga (1844-?)
  (zie XI-AO)
 2. Jacobus Huizinga (1846-?)
 3. Hermanus Huisinga (1849-<1880)
  (zie XI-AP)

X - AO.
Steven Huizinga
Schoenmakersknecht

Geboren 1821 te Sneek (FR).
Overleden 1892 te Sneek (FR).

zoon van IX-N. Diglum Willems Huizinga (Dingelum)

 


huwelijk
1844
te Sneek (FR)
 
Lolkjen Terra
 
Geboren 1815 te Haske (FR).
Overleden 1902 te Sneek (FR).
 
dochter van Gerrit Jans Terra en Janke Wytzes Terra
 Kind:

    

Tecla Huizinga

 

X - AP.
Anthonius Huizinga
Schoenmaker

Geboren 1824 te Sneek (FR).
Overleden 1857 te Sneek (FR).

zoon van IX-N. Diglum Willems Huizinga (Dingelum)

 


huwelijk
1852
te Wijmbritseradeel (FR)
 
Tietje Jans Boersma
Werkster

 
Geboren 1825 te Woudsend (FR).
 
dochter van Jan Hessels Boersma en Geertje Jans de Boer

X - AQ.
Dingelom Stevens Hoogma
Stratenmaker

Geboren 1817 te Sneek (FR).
Overleden 1844 te Sneek (FR).

zoon van IX-O. Steven Willems Hoogma (Stephanus)

 


huwelijk
1842
 
Jetsche de Boer
 
Geboren 1815 te Sneek (FR).
Overleden 1858 te Sneek (FR).
 
dochter van Douwe Jans de Boer en Liesbeth Jelles
 Kind:

    

Elisabeth Hoogma (1843-1880)
(zie XI-AQ)

 

X - AR.
Petrus Stevens Hoogma
Schoenmakersknecht

Geboren 1819 te Sneek (FR).
Overleden 1843 te Sneek (FR).

zoon van IX-O. Steven Willems Hoogma (Stephanus)

 


 
(ongehuwd)
 

X - AS.
Aafke Stevens Hoogma
Naaister

Geboren 1824 te Sneek (FR).
Overleden 1895 te Bolsward (FR).

dochter van IX-O. Steven Willems Hoogma (Stephanus)

 


huwelijk
1865
te Bolsward (FR)
 
Joannes Hendrik Huninck
Timmerman

 
Geboren 1807 te Bolsward (FR).
Overleden 1888 te Bolsward (FR).
 
zoon van Jan Jesias Huninck en Marijke Huberts

X - AT.
Sidonius Hoogma
Dagloner

Geboren 1826 te Sneek (FR).
Overleden 1888 te Nijmegen (GL).

zoon van IX-O. Steven Willems Hoogma (Stephanus)

 


huwelijk
1865
te Terheijden (NB)
 
Maria van Dorst
Baker

 
Geboren 1841 te Standdaarbuiten (NB).
Overleden 1916.
 
dochter van Antonius van Dorst en Maria van Doren
 Kinderen:
 1. Steven Hoogma (1864-1917)
  (zie XI-AR)
 2. Johannes Hoogma (1867-1868)
 3. Antonius Sidonius Hoogma (1870-1870)
 4. Johannes Sidonius Hoogma (1870-1870)
  (zie XI-AS)
 5. Arnoldus Sidonius Hoogma (1873-1874)
 6. Johannes Sidonius Hoogma (1876-1962)
  (zie XI-AT)
 7. Cornelia Cecilia Hoogma (1880-1881)

X - AU.
Johannes Stevens Hoogma
Boendermaker te Nijehaske

Geboren 1829 te Sneek (FR).
Overleden 1889 te Steenwijk (OV).

zoon van IX-O. Steven Willems Hoogma (Stephanus)

 


huwelijk
1854
te Aengewirden (FR)
 
Wilhelmina Berends Haverteepen
 
Geboren 1827 te Terband (FR).
Overleden 1868 te Heerenveen (FR).
 
dochter van Barend Haverteepen en Hinke Ales Jouwstra

huwelijk
1870
te Schoterland (FR)
 
Atje Sjoerds van der Laan
 
Geboren 1822 te Heerenveen (FR).
Overleden 1902 te Steenwijk (OV).
 
dochter van Sjoerd Teijes van der Laan en Bontje Oedzes Stoker
 Kinderen:
 1. Barbera Johannes Hoogma (1855-1856)
 2. Levenloos Kind Hoogma (1856-?)
 3. Levenloos Kind Hoogma (1857-?)
 4. Steven Johannes Hoogma (1858-1926)
  (zie XI-AU)
 5. Bernardus Johannes Hoogma (1860-1861)
 6. Hendrikus Hoogma (1861-1865)
 7. Barbera Johannes Hoogma (1862-1862)
 8. Grietje Hoogma (1864-1932)
  (zie XI-AV)

X - AV.
Aafke Alberts van Aken

Geboren 1814 te Rauwerderhem (FR).
Overleden 1900 te Rauwerderhem (FR).

dochter van IX-P. Catharina Willems Hoogma (Trintje)

 


huwelijk
1838
te Rauwerderhem (FR)
 
Hendrik Lolkes Bouwhuis
Boerenknecht

 
Geboren 1813 te Idzard (FR).
 
zoon van Lolke Dirks Bouwhuis en Wimke Jans van der Meij
 Kinderen:
 1. doodgeboren kind (1853-?)
 2. Anne Bouwhuis (1855-1913)
  (zie XI-AW)

X - AW.
Antoon Alberts van Aken
Bouwknecht

Geboren 1816 te Rauwerderhem (FR).

zoon van IX-P. Catharina Willems Hoogma (Trintje)

 


huwelijk
1838
te Hennaarderadeel (FR)
 
Antje Durks Smits
 
Geboren 1818.
Overleden 1866 te Hennaarderadeel (FR).
 
dochter van Durk Alberts Smits en Atje Wijbrens Kamminga

huwelijk
1867
te Hennaarderadeel (FR)
 
Martjen Hessels Lolkema
 
Geboren 1821 te Wijmbritseradeel (FR).
Overleden 1875 te Hennaarderadeel (FR).
 
dochter van Hessel Lolkes Lolkema en Antje Gerlofs Gerlofsma

huwelijk
1875
te Hennaarderadeel (FR)
 
Maria Sophia Jansen
 
Geboren 1830 te Sneek (FR).
 
dochter van Lambertus Jansen en Helena Eijlers

X - AX.
Dieuke Alberts van Aken

Geboren 1818 te Poppingawier (FR).
Overleden 1890 te Rauwerderhem (FR).

dochter van IX-P. Catharina Willems Hoogma (Trintje)

 


huwelijk
1849
te Rauwerderhem (FR)
  zie X - A.
Sjoerd Jans Boersma
 
Geboren 1819 te Irnsum (FR).

zoon van IX-A. Aafke Dingloms Hoogma


X - AY.
Wilhelmus Albertus van Aken

Geboren 1820 te Rauwerderhem (FR).
Overleden 1839 te Rauwerderhem (FR).

zoon van IX-P. Catharina Willems Hoogma (Trintje)

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

X - AZ.
Afke Alberts Hogema

Geboren 1825 te Bozum (FR).
Overleden 1892 te Enkhuizen (NH).

dochter van IX-R. Albert Sakes Hogema

 


huwelijk
1869
te Lemsterland (FR)
 
Jan Jans Mast
Schipper

 
Geboren 1811 te Rotsterhaule (FR).
Overleden 1875 te Lemsterland (FR).
 
zoon van Jan Koops Mast en Aatje Feddes Hornstra

huwelijk
1877
te Enkhuizen (NH)
 
Pieter Knip
Landbouwer

 
Geboren 1804 te Enkhuizen (NH).
Overleden 1880 te Enkhuizen (NH).
 
zoon van Pieter Knip en Elisabeth Kok

X - BA.
Sake Alberts Hogema
Smidsknecht

Geboren 1827 te Bozum (FR).

zoon van IX-R. Albert Sakes Hogema

 


huwelijk
1855
te Baarderadeel (FR)
 
Elisabeth Pieter Torenmans
 
Geboren 1825 te Morra (FR).
Overleden 1903 te Ferwerderadeel (FR).
 
dochter van Petrus Toremans (Pyter) en Jauke Wepkes (Janke)
 Kinderen:
 1. Wytske Sakes Hoogma (1857-1944)
  (zie XI-AX)
 2. Janke Sakes Hoogma (1859-1946)
  (zie XI-AY)
 3. Albert Sakes Hogema (1861-1861)
 4. Albertje Hogema (1863-1863)
 5. doodgeboren dochter (1867-?)
 6. Albert Sakes Hogema (1869-1909)
  (zie XI-AZ)
 7. Pieter Sakes Hogema (1871-1933)
  (zie XI-BA)

X - BB.
Martzen Alberts Hogema
Dienstmeid

Geboren 1829 te Lutkewierum (FR).

dochter van IX-R. Albert Sakes Hogema

 


huwelijk
1859
te Rauwerderhem (FR)
 
Jan Alberts de Vries
Boerenknecht

 
Geboren 1823 te Op de Gaast (FR).
 
zoon van Albert Reitzes de Vries en Eeltje Klazes Jousma

X - BC.
Allertje Alberts Hogema
Naaister

Geboren 1832 te Bozum (FR).
Overleden 1919 te Sneek (FR).

dochter van IX-R. Albert Sakes Hogema

 


huwelijk
1867
te Sneek (FR)
 
Wybren Bouwmeester
 
Geboren 1831 te Sneek (FR).
Overleden >1919 te Oosterwierum (FR).
 
zoon van Roelof Hendriks Bouwmeester en Hendrika Jans Bleeken

X - BD.
Bottje Martens Hogema

Geboren 1817 te Workum (FR).
Overleden 1855 te Workum (FR).

dochter van IX-V. Marten Ridzerts Hogema

 


huwelijk
1839
te Workum (FR)
 
Tjeerd Ypkes Huisman
Werkman

 
Geboren 1807 te Nijega (FR).
Overleden 1855 te Workum (FR).
 
zoon van Iepke Jans Huisman en Iedsche Tjeerds van Dijk (Tjidske Jitske)
 Kinderen:
 1. Ypke Huisman (1840-?)
  (zie XI-BB)
 2. Marijke Huisman (1842-1931)
  (zie XI-BC)
 3. Martens Tjeerds Huisman (1844-1845)
 4. Marten Tjeerds Huisman (Martinus) (1850-?)
  (zie XI-BD)
 5. Arringiuis Huisman (Harring) (1854-1858)

X - BE.
Botje Elisabeth Koelman

Geboren 1829 te Workum (FR).

dochter van IX-W. Saske Ridzerts Hogema (Idske)

 




 
Pieter Tjidses Scheltinga
 
Geboren ±1825.
Overleden 1856.

huwelijk
1874
te Workum (FR)
 
Pieter Reyers Flapper
Schippersknecht

 
Geboren 1829 te Workum (FR).
Overleden 1888 te Heeg (FR).
 
zoon van Reyer Pieters Flapper (Reatrius) en Aukjen Gooikes Crasburg

X - BF.
Antonius Albertus Buissink
Timmerknecht

Geboren 1848 te Veenhuizen (DR).

zoon van IX-X. Taetske Hogema

 


huwelijk
1877
te Groningen (GR)
 
Arendje van Zwol
Dienstmeid

 
Geboren 1851 te Assen (DR).
Overleden 1890 te Groningen (GR).
 
dochter van Jentje Jans van Zwol en Matje Middel
 Kind:

    

Theodora Waltruida Buissink (1878 (OS)-?)

 

X - BG.
Christina Bernardina Buissink
Dienstmeid

Geboren 1851 te Veenhuizen (DR).

dochter van IX-X. Taetske Hogema

 


huwelijk
1882
te Groningen (GR)
 
Nicolaas Rudolph Luiken
Stoelmaker

 
Geboren 1855 te Groningen (GR).
 
zoon van Rudolph Luiken en Helena Dijkman

X - BH.
Benedictus Martinus Buissink
Smid

Geboren 1853 te Veenhuizen (DR).

zoon van IX-X. Taetske Hogema

 


huwelijk
1878
te Groningen (GR)
 
Johanna Maria Cloosterhuis
 
Geboren 1853 te Groningen (GR).
 
dochter van Johannes Augustinus Cloosterhuis en Catharina Hinderica Smit

X - BI.
Maria Gezina Buissink

Geboren 1857 te Groningen (GR).

dochter van IX-X. Taetske Hogema

 


huwelijk
1883
te Groningen (GR)
 
Egbert Reiber
Arbeider

 
Geboren 1859 te Groningen (GR).
 
zoon van Johan Adam Reiber en Pietertje de Boer

X - BJ.
Anna Maria Hogema
Dienstmeid

Geboren 1843 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1920 te Leeuwarden (FR).

dochter van IX-Y. Aldert Anskes Hogema

 


huwelijk
1872
te Leeuwarden (FR)
 
Johannes Bernardus Rodewijk
Pachter haven- en marktgelden

 
Geboren 1847 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1920 te Leeuwarden (FR).
 
zoon van Borghardt Wilhelm Rodewijk en Theodora Arnoldus (Dieuwke)

X - BK.
Theodora Waltruida Hogema
Dienstbode

Geboren 1846 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1924 te Leeuwarden (FR).

dochter van IX-Y. Aldert Anskes Hogema

 


 
(ongehuwd)
 

X - BL.
Antonius IJsbrand Hogema
Steenhouwer

Geboren 1849 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1911 te Leeuwarden (FR).

zoon van IX-Y. Aldert Anskes Hogema

 


huwelijk
1874
te Leeuwarden (FR)
 
Wilhelmina Margaretha Rodewijk
 
Geboren 1851 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1897 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Borghardt Wilhelm Rodewijk en Theodora Arnoldus (Dieuwke)

huwelijk
1900
te Leeuwarden (FR)
 
Hendrina Jansen
Dienstbode op verschillende adressen in Amsterdam

 
Geboren 1848 te Utrecht (UT).
Overleden 1928 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Gerardus Jansen en Anna de Bruijn
 Kinderen:
 1. Albertus Antonius Hogema (1875-1951)
  (zie XI-BE)
 2. Borgert Wilhelm Arnoldus Hogema (1877-1881)
 3. Willem Borgert Johannes Hogema (1883-1883)

X - BM.
Arnoldus Hogema
Kleermaker

Geboren 1852 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1878 te Leeuwarden (FR).

zoon van IX-Y. Aldert Anskes Hogema

 


 
(ongehuwd)
 

X - BN.
Maria Margaretha Hogema

Geboren 1854 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1936 te Leeuwarden (FR).

dochter van IX-Y. Aldert Anskes Hogema

 


 
(ongehuwd)
 

X - BO.
Anna Elisabeth Hogema
Dienstmeid

Geboren 1856 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1932 te Leeuwarden (FR).

dochter van IX-Z. IJsbrand Hogema

 


huwelijk
1893
te Leeuwarden (FR)
 
Richardus Franciscus Johannes Hendriks
Kleermaker

 
Geboren 1848 te Arnhem (GL).
Overleden 1922 te Leeuwarden (FR).
 
zoon van Derk Hendriks en Gerarda Rijnders
 Kind:

    

Waltruida Theodora Hendriks (1865-?)

 

X - BP.
Antonius Bernardus Hogema
Brievenbesteller

Geboren 1858 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1943 te Leeuwarden (FR).

zoon van IX-Z. IJsbrand Hogema

 


huwelijk
1884
te Leeuwarden (FR)
 
Johanna Rolf
 
Geboren 1863 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1939 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Gerardus Hendricus Rolf en Henderica Draaisma
 Kinderen:
 1. Maria Christina Hogema (1885-1969)
  (zie XI-BF)
 2. Gerardus Henricus IJsbrand Hogema (1887-1982)
  (zie XI-BG)
 3. Henrika Anna Hogema (1890-1963)
  (zie XI-BH)
 4. IJsbrand Arnoldus Hogema (1893-1969)
  (zie XI-BI)
 5. Anna Elisabeth Hogema (1895-1987)
  (zie XI-BJ)
 6. Johannes Henricus Hogema (1897-1965)
  (zie XI-BK)
 7. Arnoldus Johannes Hogema (1900-1980)
  (zie XI-BL)
 8. Barbara Anna Catharina Hogema (1902-1990)
  (zie XI-BM)

X - BQ.
Johanna Hogema
Dienstbode

Geboren 1868 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1934 te Leeuwarden (FR).

dochter van IX-Z. IJsbrand Hogema

 


huwelijk
1897
te Leeuwarden (FR)
 
Gerrit van der Meer
Pakhuisknecht

 
Geboren 1866.
Overleden 1925.
 
zoon van Tjeerd van der Meer en Helena van Vugt
 Kinderen:
 1. Helena Maria van der Meer (1898-?)
 2. IJsbrand Theodorus van der Meer (1901-1985)
  (zie XI-BN)
 3. Maria Helena van der Meer (1905-1905)

X - BR.
Antonius Johannes Hogema
Winkelbediende

Geboren 1869 te Haarlem (NH).
Overleden 1902 te Leeuwarden (FR).

zoon van IX-AA. Wytze Hogema (Vitus)

 


 
(ongehuwd)