Generatie IX
In deze generatie zijn 31 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 159 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1783 en 1881. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (FR) (24x), Leeuwarden (FR) (23x), Sneek (FR) (19x), Wijtgaard (FR) (8x), Rauwerderhem (FR) (8x), Harlingen (FR) (7x), Veenhuizen (DR) (6x), Oosterwierum (FR) (4x), Haarlem (NH) (3x), Baarderadeel (FR) (3x), Bozum (FR) (3x), Groningen (GR) (3x), Wijmbritseradeel (FR) (2x), Irnsum (FR) (2x), Schoterland (FR) (2x), Abbega (FR), Rotsterhaule (FR), Lutkewierum (FR), Goutum (FR), Gaast (Wonseradeel) (FR), Doniawerstal (FR), Poppingawier (FR), Bolsward (FR), Scharnegoutum (FR) en Witmarsum (FR).

 


IX - A.
Aafke Dingloms Hoogma
Boerendienstmeid

Geboren 1792 te Irnsum (FR).
Overleden 1859 te Rauwerderhem (FR).

dochter van VIII-A. Dinglom Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1817
te Rauwerderhem (FR)
 
Jan Meintes Boersma
Arbeider

 
Geboren 1793 te Rauwerd (FR).
Overleden <1849.
 
zoon van Taeke Meintes Boersma en Lolkje Jans (Luitje)
 Kinderen:
 1. Sjoerd Jans Boersma (1819-?)
  (zie X-A)
 2. Jitze Jans Boersma (1825-1886)
  (zie X-B)

IX - B.
Agnes Dingloms Hoogma (Nieske)

Geboren 1793 te Irnsum (FR).
Overleden 1865 te Wijtgaard (FR).

dochter van VIII-A. Dinglom Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1816
te Wirdum (Fr)
 
Jan Doekeles Bijlsma
 
Geboren 1787 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1855 te Wirdum (Fr).
 
zoon van Doekele Jans Bijlsma en Trijntje Gerrits Tellinde
 Kinderen:
 1. Dingelom Jans Bijlsma (1817-?)
  (zie X-C)
 2. Doekele Jans Bijlsma (Diocles) (1820-1891)
  (zie X-D)
 3. Gerrit Jans Bijlsma (Gerardus) (1823-?)
 4. Jisk Jans Bijlsma (Ysodorus) (1826-1905)
  (zie X-E)
 5. Sjoerd Jans Bijlsma (Georgius) (1829-?)

IX - C.
Klaas Dinglums Hoogma
Koopman

Geboren 1795 te Irnsum (FR).
Overleden 1855 te Oosterwierum (FR).

zoon van VIII-A. Dinglom Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1833
te Rauwerd (FR)
 
Feikjen Rintjes Damsma
 
Geboren 1804 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1889 te Oosterwierum (FR).
 
dochter van Rintje Ypes Damsma (Ieges) en Jeltje Hendriks Jonkman
 Kinderen:
 1. Dinglom Klazes Hoogma (1834-1876)
  (zie X-F)
 2. Rintje Klazes Hoogma (1835-1917)
  (zie X-G)
 3. Julius R. Klazes Hoogma (Jisk) (1837-1934)
  (zie X-H)
 4. Jeltje Klazes Hoogma (1840-1923)
  (zie X-I)
 5. Juliana Clara Hoogma (Jiskjen) (1843-1933)
  (zie X-J)
 6. Jiskjen Hoogma (1844 (OS)-1933)
  (zie X-K)

IX - D.
Wopke Dingeloms Hoogma
Timmerknegt te Roodhuis

Geboren 1798 te Irnsum (FR).
Overleden 1879 te Oosterend (FR).

zoon van VIII-A. Dinglom Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1824
te Rauwerd (FR)
 
Tjipkjen Rientjes Boven
 
Geboren 1799 te Irnsum (FR).
Overleden 1861 te Scharnegoutum (FR).
 
dochter van Rient Geertsz Boven en Nieske Piers van der Meulen
 Kinderen:
 1. Rients Wopkes Hoogma (1825-1894)
  (zie X-L)
 2. Jiskje Wopkes Hoogma (1827-1909)
  (zie X-M)
 3. Angenietje Wopkes Hoogma (1829-1912)
  (zie X-N)
 4. Sjoerdje Wopkes Hoogma (1832-1911)
  (zie X-O)
 5. Dingelom Wopkes Hoogma (1836-1918)
  (zie X-P)

IX - E.
Klaaske Dingloms Hoogma
Naaister

Geboren 1802 te Irnsum (FR).
Overleden 1876 te Dioniawerstal (FR).

dochter van VIII-A. Dinglom Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1825
te Schoterland (FR)
 
Joannes Hermanus Geerts Boing
Turfmaker

 
Geboren 1804 te Rolsterhaude.
Overleden 1863 te Schoterland (FR).
 
zoon van Geert Boing en Marijke Lieksen Strookmans
 Kinderen:
 1. Geert Johannes Boing (1825-1903)
  (zie X-Q)
 2. Dinglom Johannes Boing (1829-1875)
  (zie X-R)
 3. Maria Anna Boing (1832-1900)
  (zie X-S)
 4. Jiskje Jans Boing (1834-?)
  (zie X-T)
 5. Anna Boing (1837-?)
 6. Sjoerd Boing (1841-1890)
  (zie X-U)
 7. Engeltje Boing (1844-1862)
  (zie X-V)
 8. Hendrik Boing (1846-1856)

IX - F.
Arien Arnoldus van Balen (Arjen)

Gedoopt 1804 te Irnsum (FR).
Overleden 1860 te Rauwerderhem (FR).

zoon van VIII-D. Antje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1833
te Rauwerderhem (FR)
 
Antje Rintjes Damsma
 
Gedoopt 1805 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1883 te Rauwerderhem (FR).
 
dochter van Rintje Ypes Damsma (Ieges) en Jeltje Hendriks Jonkman
 Kinderen:
 1. Antje van Balen (1834-?)
 2. Jeltje Arjens van Balen (±1837-?)
 3. Sytske van Balen (±1838-?)
 4. Jeltje Arjens van Balen (1839-1907)
  (zie X-W)
 5. Arnoldus Arjens van Balen (1841-?)
 6. Reintje Arjens van Balen (1844-?)
 7. Wopkjen van Balen (1847-?)

IX - G.
Sytske Arnoldus van Balen

Gedoopt 1805 te Irnsum (FR).
Overleden 1886 te Rauwerderhem (FR).

dochter van VIII-D. Antje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1828
te Rauwerderhem (FR)
 
Petrus van der Mecke
 
Geboren 1783.
Overleden 1859 te Rauwerderhem (FR).
 Kinderen:
 1. Harmanus van der Mecke (1826-?)
 2. Petrus van der Mecke (1830-1920)
  (zie X-X)
 3. Christiaan van der Mecke (1833-?)
 4. Catharina van der Mecke (1834-1918)
  (zie X-Y)
 5. Arnoldus van der Mecke (1840-1910)
  (zie X-Z)

IX - H.
Klaaske Arnoldus van Balen

Gedoopt 1806 te Irnsum (FR).
Overleden 1883 te Leeuwarden (FR).

dochter van VIII-D. Antje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1832
te Rauwerderhem (FR)
 
Jege Rintjes Damsma (Yge)
 
Gedoopt 1807 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1878 te Ideradeel (FR).
 
zoon van Rintje Ypes Damsma (Ieges) en Jeltje Hendriks Jonkman
 Kinderen:
 1. Jeltje Yges Damsma
  (zie X-AA)
 2. Rintje Yges Damsma
  (zie X-AB)
 3. Jan Yges Damsma
  (zie X-AC)
 4. Arnoldus Yges Damsma
  (zie X-AD)
 5. Antje Yges Damsma
  (zie X-AE)
 6. Anne Yges Damsma (±1844-1935)
  (zie X-AF)
 7. Sytske Yges Damsma (1850-1919)
  (zie X-AG)

IX - I.
Wopke Arnoldus van Balen

Gedoopt 1808 te Irnsum (FR).
Overleden 1846 te Rauwerderhem (FR).

zoon van VIII-D. Antje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1833
te Rauwerderhem (FR)
 
Iefjen Josephs Rosinga
 

IX - J.
Sjoerd Arnoldus van Balen

Gedoopt 1809 te Irnsum (FR).
Overleden 1869 te Rauwerderhem (FR).

zoon van VIII-D. Antje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1830
te Rauwerderhem (FR)
 
Angnietje Michiels Dijkstra
 

IX - K.
Sybren Arnoldus van Balen

Geboren 1813 te Rauwerderhem (FR).
Overleden 1871 te Idaarderadeel (FR).

zoon van VIII-D. Antje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1845
te Idaarderadeel (FR)
 
Theodora Franses van Klingen
 

IX - L.
Dinglom Arnoldus van Balen

Geboren 1817 te Rauwerderhem (FR).
Overleden 1837 te Rauwerderhem (FR).

zoon van VIII-D. Antje Wopkes Hoogma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

IX - M.
Trijntje Arnoldus van Balen

Geboren 1820 te Rauwerderhem (FR).

dochter van VIII-D. Antje Wopkes Hoogma

 


huwelijk
1864
te Baarderadeel (FR)
 
Tjerk Jentjes Douma
 

IX - N.
Diglum Willems Huizinga (Dingelum)
Meester-kuiper

Geboren 1783 te Roordahuizum (Fr).
Overleden 1826 te Sneek (FR).

zoon van VIII-E. Aafke Allerts

 


kerkelijk huwelijk
1805
te Sneek (FR)
 
Tietje Harmens de Jong
 
Geboren 1785 te Sneek (FR).
Overleden 1833 te Sneek (FR).
 
dochter van Harmen Rijkerts de Jong en Dieuwke Hofman
 Kinderen:
 1. Willem Dingeloms Huizinga (1806-1895)
  (zie X-AH)
 2. Harmen Huizinga (1808-1865)
  (zie X-AI)
 3. Gerhardus Dingeloms Huizinga (1810-1881)
  (zie X-AJ)
 4. Dingelum Huizinga (1812-?)
 5. Aafke Huizinga (±1813-1832)
  (zie X-AK)
 6. Aldert Huizinga (1816-1867)
  (zie X-AL)
 7. Theodorus Huizinga (±1819-1843)
  (zie X-AM)
 8. Jelle Huizinga (1819-1849)
  (zie X-AN)
 9. Steven Huizinga (1821-1892)
  (zie X-AO)
 10. Anthonius Huizinga (1824-1857)
  (zie X-AP)
 11. Geertruid Dingelum Huizinga (±1826-1833)

IX - O.
Steven Willems Hoogma (Stephanus)
Meester-schoenmaker

Geboren 1786 te Roordahuizum (Fr).
Overleden 1858 te Sneek (FR).

zoon van VIII-E. Aafke Allerts

 


huwelijk
1815
te Rauwerd (FR)
 
Berber Pieters van Geizen (Barbara)
Dienstmaagd te Poppingawier

 
Geboren 1793 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1838 te Sneek (FR).
 
dochter van Pytter Jilles van Geysen (Gaeles) en Trijntje Hermanus Steeneveld
 Kinderen:
 1. Trijntje Hoogma (1816-1816)
 2. Dingelom Stevens Hoogma (1817-1844)
  (zie X-AQ)
 3. Petrus Stevens Hoogma (1819-1843)
  (zie X-AR)
 4. Jilles Hoogma (1822-1834)
 5. Aafke Stevens Hoogma (1824-1895)
  (zie X-AS)
 6. Sidonius Hoogma (1826-1888)
  (zie X-AT)
 7. Johannes Stevens Hoogma (1829-1889)
  (zie X-AU)
 8. Foppejanus Stevens Hoogma (1831-1833)
 9. Jilles Hoogma (1835-1837)
 10. Margaretha Hoogma (1838-1838)
 11. Catharina Hoogma (1838-1838)

IX - P.
Catharina Willems Hoogma (Trintje)
Boerenmeid

Geboren 1787 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1879 te Rauwerderhem (FR).

dochter van VIII-E. Aafke Allerts

 


huwelijk
1813
te Rauwerderhem (FR)
 
Albert Antoons van Aken
Schoenmaker

 
Geboren 1783 te Irnsum (FR).
Overleden 1859 te Rauwerderhem (FR).
 
zoon van Thoon Gerrits van Aken en Dieuke Berents (Djoeke)
 Kinderen:
 1. Aafke Alberts van Aken (1814-1900)
  (zie X-AV)
 2. Antoon Alberts van Aken (1816-?)
  (zie X-AW)
 3. Dieuke Alberts van Aken (1818-1890)
  (zie X-AX)
 4. Wilhelmus Albertus van Aken (1820-1839)
  (zie X-AY)

IX - Q.
Lolkjen Sakes Hogema

Geboren 1792 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1870 te Rauwerderhem (FR).

dochter van VIII-F. Sake Alberts Hogema

 


huwelijk
1825
te Oosterwierum (FR)
 
Beern Sjoerds Wellinga
Koopman

 
Geboren 1787 te Noorderburen te Jellum (Baarderadeel).
Overleden <1852.
 
zoon van Sjoerd Douwes Wellinga en Rinske Beerens

IX - R.
Albert Sakes Hogema
Koopman

Geboren 1794 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1873 te Bozum (FR).

zoon van VIII-F. Sake Alberts Hogema

 


huwelijk
1824
te Bozum (FR)
 
Wytske Alberts de Vries
Boerendienstmeid

 
Geboren 1793 te Rotsterhaule (FR).
 
dochter van Albert Romkes de Vries en Martje Jelles
 Kinderen:
 1. Afke Alberts Hogema (1825-1892)
  (zie X-AZ)
 2. Sake Alberts Hogema (1827-?)
  (zie X-BA)
 3. Martzen Alberts Hogema (1829-?)
  (zie X-BB)
 4. Allertje Alberts Hogema (1832-1919)
  (zie X-BC)

IX - S.
Rein Sakes Hoogma
Arbeider

Geboren 1796 te Oosterwierum (FR).
Overleden 1871 te Rauwerderhem (FR).

zoon van VIII-F. Sake Alberts Hogema

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

IX - T.
Baukjen Sakes Hogema
Arbeidster te Bozum

Geboren 1797 te Oosterwierum (FR).

dochter van VIII-F. Sake Alberts Hogema

 


huwelijk
1820
te Baarderadeel (FR)
 
Douwe Jans Sjoukema
 
Geboren 1789 te Wommels (FR).
Overleden 1830.
 
zoon van Jan Sjoukema en Neeltje Kleikes
 Kinderen:
 1. Jan Sjoukema (1822-?)
 2. Aafke Hogema (1825-?)

IX - U.
Liesbeth Ridzerts Hogema

Geboren ±1786 te Workum (FR).
Overleden 1817 te Workum (FR).

dochter van VIII-G. Ridsert Allerts Hogema

 


huwelijk
1817
te Workum (FR)
 
Herman Taekes Werkman
Werkman

 
Geboren ±1776.
Overleden 1848 te Workum (FR).
 
zoon van Taeke Harmens Werkman (Teeke) en Sjoukie Lieuwis

IX - V.
Marten Ridzerts Hogema
Werkman

Geboren 1788 te Abbega (FR).
Overleden 1825 te Workum (FR).

zoon van VIII-G. Ridsert Allerts Hogema

 


huwelijk
1816
te Workum (FR)
 
Marijke Christiaans van der Zee
Dienstmeid

 
Geboren 1792 te Makkum (FR).
 
dochter van Christiaan Rijpens van der Zee en Antje Pieters
 Kinderen:
 1. Bottje Martens Hogema (1817-1855)
  (zie X-BD)
 2. Bernardus Martens Hogema (1821-1822)

IX - W.
Saske Ridzerts Hogema (Idske)
Dienstmeid

Geboren 1791 te Abbega (FR).
Overleden 1854 te Workum (FR).

dochter van VIII-G. Ridsert Allerts Hogema

 


huwelijk
1828
te Workum (FR)
 
Bernardus Andreas Koelman
Boerenknecht

 

 
zoon van Gerardus Koelman en Fokeltje Oepes
 Kinderen:
 1. Botje Elisabeth Koelman (1829-?)
  (zie X-BE)
 2. Gerardus Koelman (1833-?)

IX - X.
Taetske Hogema

Geboren 1815 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1899 te Groningen (GR).

dochter van VIII-J. Anske Antonius Allerts Hogema

 


huwelijk
1843
te Leeuwarden (FR)
 
Bernardus Dominicus Buissink
Veldwachter

 
Geboren 1810 te Groningen (GR).
Overleden 1896 te Groningen (GR).
 
zoon van Christianus Buissink en Gertrudis Büsch
 Kinderen:
 1. Christiaan Bernardus Benedictus Buissink (1844-1844)
 2. Geertruida Helena Maria Buissink (1845-?)
 3. Waltruida Elisabeth Buissink (1846-?)
 4. Antonius Albertus Buissink (1848-?)
  (zie X-BF)
 5. Christina Bernardina Buissink (1851-?)
  (zie X-BG)
 6. Benedictus Martinus Buissink (1853-?)
  (zie X-BH)
 7. Maria Gezina Buissink (1857-?)
  (zie X-BI)
 8. Anna Maria Buissink (1857-?)
 9. Elisabeth Regina Buissink (1861-?)

IX - Y.
Aldert Anskes Hogema
Timmerman

Geboren 1818 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1899 te Leeuwarden (FR).

zoon van VIII-J. Anske Antonius Allerts Hogema

 


huwelijk
1842
te Leeuwarden (FR)
 
Elisabeth Arnoldus de Roos
 
Geboren 1816 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1873 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Arnoldus de Roos (Arnoldus Formers in Proclamatie) en Anna Jorritsma (Antje)
 Kinderen:
 1. Anna Maria Hogema (1843-1920)
  (zie X-BJ)
 2. Theodora Waltruida Hogema (1846-1924)
  (zie X-BK)
 3. Antonius IJsbrand Hogema (1849-1911)
  (zie X-BL)
 4. Arnoldus Hogema (1852-1878)
  (zie X-BM)
 5. Maria Margaretha Hogema (1854-1936)
  (zie X-BN)
 6. Geertruida Cecilia Hogema (1856-1856)
 7. Johannes IJsbrandus Hogema (1856-1857)

IX - Z.
IJsbrand Hogema
Pakhuisknecht

Geboren 1825 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1889 te Leeuwarden (FR).

zoon van VIII-J. Anske Antonius Allerts Hogema

 


huwelijk
1855
te Leeuwarden (FR)
 
Maria de Roos
Rentetrekker

 
Geboren 1827 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1914 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Arnoldus de Roos (Arnoldus Formers in Proclamatie) en Anna Jorritsma (Antje)
 Kinderen:
 1. Anna Elisabeth Hogema (1856-1932)
  (zie X-BO)
 2. Antonius Bernardus Hogema (1858-1943)
  (zie X-BP)
 3. Arnoldus Johannes Hogema (1861-?)
 4. Waltruida Theodora Hogema (1865-1938)
 5. Johanna Hogema (1868-1934)
  (zie X-BQ)

IX - AA.
Wytze Hogema (Vitus)
Meester-houtkopersknecht

Geboren 1832 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1907 te Leeuwarden (FR).

zoon van VIII-J. Anske Antonius Allerts Hogema

 
 
Regina Cornelia de Roos
 
Geboren 1834 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Arnoldus de Roos (Arnoldus Formers in Proclamatie) en Anna Jorritsma (Antje)
 Kinderen:
 1. Antonius Johannes Hogema (1869-1902)
  (zie X-BR)
 2. Anna Maria Hogema (1870-1871)
 3. Anna Maria Hogema (1872-?)
  (zie X-BS)

IX - AB.
Hermanus Antonius Hogema
Burgerweeshuisvader van 1890-1899 te Nijmegen

Geboren 1844 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1911 te Steenwijkerwold (OV).

zoon van VIII-J. Anske Antonius Allerts Hogema

 


huwelijk
1870
te Leeuwarden (FR)
 
Johanna Theodora Benning
Weeshuismoeder

 
Geboren 1850 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1905 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Nicolaas Benning en Sophia Nellemans

IX - AC.
Allert Douwes Hogema
Koopman

Geboren 1821 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1877 te Leeuwarden (FR).

zoon van VIII-K. Dominicus Alderts Hogema

 


huwelijk
1846
te Leeuwarden (FR)
 
Geertruida de Roos
 
Geboren 1819 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1899 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Arnoldus de Roos (Arnoldus Formers in Proclamatie) en Anna Jorritsma (Antje)
 Kinderen:
 1. Anna Margaretha Hogema (Zuster Maria Gregoria) (1848-1919)
  (zie X-BT)
 2. Dominicus Theodorus Hogema (1851-1857)
 3. Petronella Hogema (1853-1853)
 4. Petronella Elisabeth Hogema (1855-1856)
 5. Petronella Theodora Hogema (Zuster Maria Lutgardis) (1857-1914)
  (zie X-BU)
 6. Elisabeth Tecla Hogema (1859-1929)
  (zie X-BV)
 7. Dominicus Johannes Hogema (1864-1942)
  (zie X-BW)
 8. Arnoldus Hogema (1867-1939)
  (zie X-BX)

IX - AD.
Pactske Wegda Hogema (Tecla of Taetske)
Dienstbode

Geboren 1823 te Leeuwarden (FR).

dochter van VIII-K. Dominicus Alderts Hogema

 


huwelijk
1860
te Leeuwarden (FR)
 
Johannes Demorée
Kapper

 
Geboren 1822 te Leeuwarden (FR).
 
zoon van Joseph Demorée en Catharina Harmens
 Kinderen:
 1. Petronella Geertruida Demorée (1861-1927)
  (zie X-BY)
 2. Joseph Demorée (1863-?)
  (zie X-BZ)
 3. Maria Demorée (1868-?)

IX - AE.
Feike Sybrens Sybesma

Geboren 1831 te Leeuwarden (FR).
Overleden te Leeuwarden (FR).

zoon van VIII-L. Fokeltje Alderts Hogema

 


huwelijk
1862
te Leeuwarderadeel (FR)
 
Baukje Thomas Stornebrink (Baaye)
 
Geboren 1839 te Wijtgaard (FR).
Overleden 1927 te Heeg (Fr).
 
dochter van Thomas Sybrens Stornebrink en Sjoukje Gerbens van der Weide
 Kinderen:
 1. Sjoukjen Feikes Sybesma (Susanna) (1863-1956)
  (zie X-CA)
 2. Foekeltje Feikes Sybesma (Photina) (1863-?)
 3. Feikje Feikes Sybesma (Felicitas) (1874-?)

IX - AF.
Hendrikje Lieuwes Veldman

Geboren 1818 te Workum (FR).
Overleden 1900 te Wymbritseradeel (FR).

dochter van VIII-Q. Lieuwe Rinses Veldman

 


huwelijk
1843
te Wymbritseradeel (FR)
 
Oege Uiltjes Plantinga
 
Geboren 1815 te Wymbritseradeel (FR).
Overleden 1889 te Barradeel (FR).
 Kind:

    

Sijbrigje Oeges Plantinga (1844-1922)
(zie X-CB)

 

IX - AG.
Durk Theodorus van der Meer
Molenmaker

Geboren 1811 te Workum (FR).
Overleden 1891 te Harlingen (FR).

zoon van VIII-U. Aleidis Allards Hogema (Allertje)

 


huwelijk
1834
te Leeuwarden (FR)
 
Minke Ypes Jongma (Charitas)
 
Geboren 1810 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1864 te Harlingen (FR).
 
dochter van Ype Douwes Jongma en Elizabeth Jans Jorna

huwelijk
1867
te Harlingen (FR)
  zie IX - AS.
Sibbeltje de Boer
 
Geboren 1822 te Harlingen (FR).
Overleden 1905 te Harlingen (FR).

dochter van VIII-AI. Baukje Ages Vallinga


IX - AH.
Catharina Durks van der Meer (Trientje)

Geboren 1813 te Workum (FR).
Overleden 1877 te Harlingen (FR).

dochter van VIII-U. Aleidis Allards Hogema (Allertje)

 


huwelijk
1834
te Workum (FR)
 
Bernardus Hermann Harling
 
Geboren 1799 te Heek bij Ahaus (DL).
Overleden 1859 te Harlingen (FR).
 Kinderen:
 1. N.N. (<1837-?)
 2. N.N. (<1837-?)
 3. Anke Harmens Harling (1838-1900)
  (zie X-CC)
 4. N.N. (>1838-?)
 5. N.N. (>1839-?)
 6. Johannes Harmens Harling (1844-1923)
  (zie X-CD)

IX - AI.
Akke Durks van der Meer

Geboren 1815 te Workum (FR).
Overleden 1849 te Workum (FR).

dochter van VIII-U. Aleidis Allards Hogema (Allertje)

 


huwelijk
1839
te Workum (FR)
 
Siebren Pieters Veldmans
Slager

 
Gedoopt 1810 te Workum (FR).
Overleden 1894 te Workum (FR).
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. Alida Veldmans (1842-?)
  (zie X-CE)