Generatie IV
In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1674 en 1680. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bozum (FR) (2x) en Idaarderadeel (FR).

 


IV - A.
Arien Allards
Boer

Geboren ±1638 te Bozum (FR).
Overleden <1712.

zoon van III-D. Allard Dinglums

 


huwelijk
<1673
 
Sijke N.n.
 

Overleden 1657.

huwelijk
1673
te Leeuwarden (FR)
 
Beertie Boukes (Baatje)
 
Geboren te Warrega (FR).
 Kinderen:
 1. Allard Ariens Hoogma (?-1726)
  (zie V-A)
 2. Antje Arjens Hoogma (1674 (OS)-?)
  (zie V-B)

IV - B.
Anske Allards

Geboren ±1640 te Bozum (FR).

zoon van III-D. Allard Dinglums

 
 
N.n.
 
 Kinderen:
 1. Thomas Anskes Hogema (?-1732)
  (zie V-C)
 2. Sjoerd Anskes Hogema (?-±1732)
 3. Allert Anske Hogema (±1680-<1729)
  (zie V-D)

IV - C.
Dinglum Allerts Hogema (de Oude)
Meester-bakker in Bozum (1666)

Geboren 1642.

zoon van III-D. Allard Dinglums

 


huwelijk
1666
te Leeuwarden (FR)
 
Aeffke Jacobs
 

IV - D.
Uylck Allerts Hoogh

Geboren 1635 te Bozum (FR).

dochter van III-D. Allard Dinglums

 


kerkelijk huwelijk
1660
te Burgwerd (FR)
 
Rimmert Rommerts
 
Geboren 1627.
 
zoon van Rommert Lieuwes en Janthien Remmerts

IV - E.
Trijntje Allards


Overleden 1661 te Bozum (FR).

dochter van III-D. Allard Dinglums

 
 
Keimpke Romkes
Bakker

 
Geboren te 's-Hertogenbosch (NB).

IV - F.
Liesbeth Allards

Geboren te Bozum (FR).

dochter van III-D. Allard Dinglums

 


huwelijk

te Sneek (FR)
 
Jan Rijns
 

IV - G.
Jou(c)k Allards

Geboren te Bozum (FR).

dochter van III-D. Allard Dinglums

 


huwelijk
1670
te Oosterwierum (FR)
 
Siebren Jacobs (Sybrand)
Schipper te Oosterwierum