Generatie V
In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1699 en 1724. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bozum (FR) (9x), Dronrijp (FR) (4x) en Warga (FR).

 


V - A.
Allard Ariens Hoogma
Boer, Meier Makkum nr. 39

Geboren te Bozum (FR).
Overleden 1726 te Bozum (FR).

zoon van IV-A. Arien Allards

 


huwelijk
1700
 
Tetje Keimpes
 

 
dochter van Keimpke Sakes en Beijtske Tjeerds
 Kinderen:
 1. Arjen Allards Hoogma
 2. Baekte Hoogma
 3. Dinglum Allerts Hoogma
  (zie VI-A)
 4. Arjen Allards
 5. Baekte Allerts

V - B.
Antje Arjens Hoogma

Geboren 1674 te Idaarderadeel (FR).

dochter van IV-A. Arien Allards

 


huwelijk
1695
 
Here Sybrens Jorna
Boer

 
Geboren te Warga (FR).
Overleden <1748 te Warstiens (FR).
 
zoon van Fookel Heeres

huwelijk
1697
te Bozum (FR)
 
Age Louws
 
 Kind:

    

Age Heres Jorna (1720-?)
(zie VI-B)

 

V - C.
Thomas Anskes Hogema


Overleden 1732 te Dronrijp (FR).

zoon van IV-B. Anske Allards

 
 
Hincke Piters
 

Overleden 1732 te Dronrijp (FR).
 Kinderen:
 1. Liekeltje Thomas (?-1766)
 2. Anske Thomas Ogema (Tomes)
  (zie VI-C)
 3. Thomaske Thomas Hogema (1699-?)
  (zie VI-D)
 4. Antje Thomas (1701->1701)
 5. Antje Thomassen (1703-1761)
  (zie VI-E)

V - D.
Allert Anske Hogema
Dienstknegt in 't tuchthuis in 1714

Geboren ±1680 te Bozum (FR).
Overleden <1729 te Bozum (FR).

zoon van IV-B. Anske Allards

 


huwelijk

te Bozum (FR)
 
Sieuke Jacobs (Sjoeke Japeks)
 
Geboren ±1680.

huwelijk
1702
te Menaldum (FR)
 
Marijke Tjeerds
 
 Kinderen:
 1. N.N. Allerts (?-1704)
 2. N.N. Allerts (?-1703)

   
 3. Dinglum Allerts Hogema (±1720->1745)
  (zie VI-F)
 4. Anske Allerts Hogema (1720-?)
  (zie VI-G)
 5. Antje Allerts Hogema
  (zie VI-H)
 6. Marijke Allerts Hogema (±1716-?)
 7. Afke Allerts Hogema (±1718-?)
  (zie VI-I)
 8. Afke Allerts (±1724-?)
 9. Allertje Allerts Hogema (1712-1785)
  (zie VI-J)