Generatie VI
In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 30 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1727 en 1769. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (FR) (9x), Franeker (FR) (5x), Bozum (FR) (3x), Wijtgaard (FR), Tjerkwerd (FR) en Dronrijp (FR).

 


VI - A.
Dinglum Allerts Hoogma
Meijer

Geboren te Bozum (FR).
Overleden te Bozum (FR).

zoon van V-A. Allard Ariens Hoogma

 


huwelijk
1729
te Mantgum (FR)
 
Trijntje Claases (van Mantgum)
Meijer Bozum 38

 
Geboren te Bozum (FR).
Overleden te Bozum (FR).
 Kinderen:
 1. Claaske Dinglums Hoogma (1731-1814)
  (zie VII-A)
 2. Allert Diglons Hogema (±1733-?)
  (zie VII-B)
 3. Dinglum Dinglums Hoogma (1736-1761)
  (zie VII-C)

VI - B.
Age Heres Jorna
Boer

Geboren 1720 te Warga (FR).

zoon van V-B. Antje Arjens Hoogma

 


huwelijk
1742
te Warga (FR)
 
Baukje Oebles
 
Geboren 1722.
 Kinderen:
 1. Anke Ages Jorna
 2. Antje Ages Jorna
 3. Here Ages Jorna
 4. Here Ages Jorna
 5. Lourens Ages Jorna
 6. Oebele Ages Jorna
 7. Sibreg Ages Jorna
 8. Sieuwke Ages Jorna

VI - C.
Anske Thomas Ogema (Tomes)

zoon van V-C. Thomas Anskes Hogema

 


kerkelijk huwelijk
1734
te Dronrijp (FR)
 
Janke Yppes
 
Geboren te Dronrijp (FR).
 Kind:

    

Thomas Anskes (1736-?)

 

VI - D.
Thomaske Thomas Hogema

Gedoopt 1699 te Dronrijp (FR).

dochter van V-C. Thomas Anskes Hogema

 


kerkelijk huwelijk
1727
te Franeker (FR)
 
Jan Jacobs Groen
Koopman

 
 Kinderen:
 1. Jacob Jans Groen (1727-?)
 2. Sybe Jans Groen (1729-?)
 3. Jacob Jans Groen (1732-?)
 4. Jacob Jans Groen (1735-?)
 5. Seijke Jans Groen (1740-?)

VI - E.
Antje Thomassen

Gedoopt 1703 te Dronrijp (FR).
Overleden 1761 te Harlingen (FR).

dochter van V-C. Thomas Anskes Hogema

 


kerkelijk huwelijk
1743
te Dronrijp (FR)
 
Harmen Dirx
 
Geboren te Harlingen (FR).

VI - F.
Dinglum Allerts Hogema

Geboren ±1720 te Bozum (FR).
Overleden >1745.

zoon van V-D. Allert Anske Hogema

 


kerkelijk huwelijk
1743
te Roodhuis (FR)
 
Geertie Louws
 
Geboren te Lutkewierum (FR).
 
dochter van Louw Ales en Sybrig Jans
 Kinderen:
 1. Dinglum Hogema (1744-?)
 2. Dinlum Dinglums (1744-?)

VI - G.
Anske Allerts Hogema

Geboren 1720 te Bozum (FR).

zoon van V-D. Allert Anske Hogema

 


huwelijk
1753
te Wymbritseradeel (FR)
 
Iefke Ypes
 
Geboren 1724 te Grouw (FR).
 
dochter van Ipe Hotses en Gatske Mijners
 Kind:

    

Aldert Anske Hogema (1755-1829)
(zie VII-D)

 

VI - H.
Antje Allerts Hogema

Geboren te Bozum (FR).

dochter van V-D. Allert Anske Hogema

 
 
Heert Jacobs (Geert)
Schipper

 

VI - I.
Afke Allerts Hogema

Geboren ±1718 te Bozum (FR).

dochter van V-D. Allert Anske Hogema

 
 
Botie Jans (Bottei)
ketelaar

 

VI - J.
Allertje Allerts Hogema

Geboren 1712 te Bozum (FR).
Overleden 1785 te Workum (FR).

dochter van V-D. Allert Anske Hogema

 


kerkelijk huwelijk
1746
 
Pieter Rinses Veldman
Boer

 
Geboren ±1715 te Workum (FR).
Overleden 1785 te Workum (FR).
 
zoon van Rijnse Tjallings (Rinse) en Ymkjen Douwes
 Kinderen:
 1. Sjeuwke Pieters Hogema (?-1835)
 2. Rinse Pieters Veldman (1747-1804)
  (zie VII-E)
 3. Allert Pieters Hogema (1750-1831)
  (zie VII-F)
 4. Tjalling Pieters (1753-<1755)
 5. Tjallinck Pieters (1755-<1761)
 6. Sieuw Pieters (Sjeuwke) (1756-1835)
  (zie VII-G)
 7. Attje Pieters Hogema (1759-1839)
  (zie VII-H)
 8. Tjalling Pieters (1761-1761)
 9. Anske Pieters (1764-?)
 10. Tjalling Pieters Hogema (1769-1830)
  (zie VII-I)