Generatie VII
In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 48 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1752 en 1815. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (FR) (16x), Leeuwarden (FR) (9x), Rauwerd (FR) (2x), Gaast (Wonseradeel) (FR) (2x), Tjietkerk (FR), Lutkewierum (FR) en Eernsum (FR).

 


VII - A.
Claaske Dinglums Hoogma

Geboren 1731 te Bozum (FR).
Overleden 1814 te Irnsum (FR).

dochter van VI-A. Dinglum Allerts Hoogma

 


huwelijk
1762
te Rauwerd (FR)
 
Wopke Tjepkes
Boer

 
Geboren 1724 te Flansum (FR).
Overleden 1807 te Irnsum (FR).
 
zoon van Tjepke Wopkes en Antje Harmens
 Kinderen:
 1. Dinglom Wopkes Hoogma (1765-1816)
  (zie VIII-A)
 2. Tjepke Wopkes Hoogma (±1767-1835)
  (zie VIII-B)
 3. Aafke Trijntje Wopkes Hoogma (1768-1829)
  (zie VIII-C)
 4. Antje Wopkes Hoogma (1783-1831)
  (zie VIII-D)

VII - B.
Allert Diglons Hogema

Geboren ±1733 te Bozum (FR).

zoon van VI-A. Dinglum Allerts Hoogma

 


kerkelijk huwelijk
1752
te Rauwerd (FR)
 
Detje Ridzerts (Jeltje)
 
 Kinderen:
 1. Aafke Allerts (?-1792)
  (zie VIII-E)
 2. Sake Alberts Hogema (±1752-1808)
  (zie VIII-F)
 3. Ridsert Allerts Hogema (1757-1813)
  (zie VIII-G)
 4. Foppe Hogema (1764-1826)
  (zie VIII-H)

VII - C.
Dinglum Dinglums Hoogma

Geboren 1736 te Bozum (FR).
Overleden 1761 te Lutkewierum (FR).

zoon van VI-A. Dinglum Allerts Hoogma

 


huwelijk
1760
te Poppingawier (FR)
 
Attie Hayes
 
Geboren te Poppingawier (FR).
 Kind:

    

Catharina Posthuma Hoogma (1761-?)

 

VII - D.
Aldert Anske Hogema
Boer

Geboren 1755 te Tjerkwerd (FR).
Overleden 1829 te Leeuwarden (FR).

zoon van VI-G. Anske Allerts Hogema

 


huwelijk
1784
te Leeuwarden (FR)
 
Pyttie Sybrens Kroes (Petronella Siberins)
 
Geboren 1760 te Schillaard (FR).
Overleden 1832 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Sybren Pieters Jongema en Fokeltje Douwes (Vogeltje)
 Kinderen:
 1. Yfke Allards Hogema (1785-1817)
  (zie VIII-I)
 2. Anske Allards Hogema (1786-?)
 3. Ostrina Maria Hogema (1787-?)
 4. Catharina Maria Hogema (1788-?)
 5. Fokkeltje Allerts Hogema (1790-?)
 6. Anske Antonius Allerts Hogema (1791-1857)
  (zie VIII-J)
 7. Fokeltje Allerts Hogema (1793-?)
 8. Douwe Allerts Hogema (Dominicus) (1794-?)
 9. Dominicus Alderts Hogema (1796-1877)
  (zie VIII-K)
 10. Sibern Allerts Hogema (1798-?)
 11. Fokeltje Alderts Hogema (1801-1848)
  (zie VIII-L)
 12. Agatha Allerts Hogema (1802-?)

VII - E.
Rinse Pieters Veldman
Koemelker

Geboren 1747 te Workum (FR).
Overleden 1804 te Workum (FR).

zoon van VI-J. Allertje Allerts Hogema

 


huwelijk
1776
te Workum (FR)
 
Sjoukje Lieuwes van der Pal
Melkverkoopster

 
Geboren 1754 te Oudega (FR).
Overleden 1834 te Workum (FR).
 
dochter van Laurentius Olferts (Lieuwe) en Jeltje Martens
 Kinderen:
 1. Pieter Rinses (1777-1788)
 2. Ymkjen Rinses Veldman (1780-1836)
  (zie VIII-M)
 3. Jeltje Rinses (1783-1855)
  (zie VIII-N)
 4. Aldertje (alene) Rinses Veldman (Allertje) (1786-1832)
  (zie VIII-O)
 5. Pieter Rinses Veldman (1788-1836)
  (zie VIII-P)
 6. Lieuwe Rinses Veldman (1791-1849)
  (zie VIII-Q)
 7. Aeltie Rinses Rinses (Alena) (1793-?)
  (zie VIII-R)

VII - F.
Allert Pieters Hogema
Boer

Geboren 1750 te Workum (FR).
Overleden 1831 te Workum (FR).

zoon van VI-J. Allertje Allerts Hogema

 


huwelijk
1781
te Workum (FR)
 
Catharina Sjoerds van der Werf (Trientje)
 
Geboren 1761 te Kubaard (FR).
Overleden 1808 te Workum (FR).
 
dochter van Sjoerd Douwes en Liskjen Sibles

huwelijk
1813
te Workum (FR)
 
Antje Klases Indijkstra
Dienstmaagd

 
Geboren 1780 te Bolsward (FR).
Overleden 1817 te Workum (FR).
 
dochter van Klaas Durks Indijkstra en Antje Akkers
 Kinderen:
 1. Pieter Allerts Hogema (1782-<1811)
  (zie VIII-S)
 2. Lisckje Allerts Hogema (1784-1808)
  (zie VIII-T)
 3. Aleidis Allards Hogema (Allertje) (1786-1864)
  (zie VIII-U)
 4. Margaretha Allards Hogema (Grietje) (1788-1847)
  (zie VIII-V)
 5. Severinus Allards Hogema (Sjoerd) (1791->1811)
  (zie VIII-W)
 6. Anselmus Allards Hogema (Ansche) (1795-1821)
  (zie VIII-X)
   
 7. Pieter Allards Hogema (1814-1814)
 8. Liesbeth Allards Hogema (Liskjen) (1815-1900)
  (zie VIII-Y)

VII - G.
Sieuw Pieters (Sjeuwke)

Geboren 1756 te Workum (FR).
Overleden 1835 te Wonseradeel (FR).

dochter van VI-J. Allertje Allerts Hogema

 


huwelijk
1778
te Workum (FR)
 
Durk Thomas Vallinga
 
Geboren 1750 te Gaast (FR).
Overleden 1826 te Wonseradeel (FR).
 Kinderen:
 1. Geertje Durks Vallinga (1783 (OS)-1859)
  (zie VIII-Z)
 2. Pieter Durks Vallinga (1784 (OS)-1827)
  (zie VIII-AA)
 3. Johanna Durks Vallinga (Jantjen) (1785 (OS)-<1831)
  (zie VIII-AB)
 4. Thomas Durks Vallinga (1787 (OS)-1848)
  (zie VIII-AC)
 5. Alberten Durks Vallinga (Allertje) (1790 (OS)-1874)
  (zie VIII-AD)

VII - H.
Attje Pieters Hogema
Boerin

Geboren 1759 te Workum (FR).
Overleden 1839 te Wonseradeel (FR).

dochter van VI-J. Allertje Allerts Hogema

 


huwelijk
1782
te Workum (FR)
  zie IX - AQ.
Age Thomas Vallinga
Boer

 
Geboren te Gaast (Wonseradeel) (FR).
Overleden 1800 te Makkum (FR).

zoon van VIII-AF. Thomas Ages Vallinga


huwelijk
1803
te Makkum (FR)
 
Jan Gerrits Westendorp
Boer

 
Geboren ±1763.
Overleden 1848 te Wonseradeel (FR).
 
zoon van Gerrit Westendorp
 Kinderen:
 1. Geertje Ages Vallinga (±1783-1847)
  (zie VIII-AE)
   
 2. Thomas Ages Vallinga (1784-1846)
  (zie VIII-AF)
   
 3. Allertje Ages Vallinga (±1786-1812)
  (zie VIII-AG)
 4. Pieter Ages Vallinga (1787-?)
  (zie VIII-AH)
 5. Baukje Ages Vallinga (1795-1873)
  (zie VIII-AI)
   
 6. Age Jans Westendorp (±1804-1812)

VII - I.
Tjalling Pieters Hogema
Boer

Geboren 1769 te Workum (FR).
Overleden 1830 te Workum (FR).

zoon van VI-J. Allertje Allerts Hogema

 


huwelijk
1791
te Workum (FR)
 
Janke Taekes
 
Geboren te Workum (FR).

huwelijk
1808
te Workum (FR)
 
Minke Jans Hollander
 

 
dochter van Jan Harings Hollander en Marijke Lieuwes
 Kind:

    

Minnaar Tjallings Hogema (?-1799)