Generatie VIII
In deze generatie zijn 24 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1782 en 1849. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (FR) (28x), Workum (FR) (14x), Irnsum (FR) (12x), Harlingen (FR) (11x), Oosterwierum (FR) (5x), Rauwerderhem (FR) (4x), Goutum (FR) (3x), Roordahuizum (Fr) (FR) (2x), Blauwhuis (FR) (2x), Abbega (FR) (2x), Wymbritseradeel (FR), Wijtgaard (FR), Heeg (FR) en Gaast (Wonseradeel) (FR). Er is momenteel nog 1 van de 159 kinderen in leven.

 


VIII - A.
Dinglom Wopkes Hoogma
Vleeshouwer (1810)

Geboren 1765.
Overleden 1816 te Irnsum (FR).

zoon van VII-A. Claaske Dinglums Hoogma

 


huwelijk
1791
te Irnsum (FR)
 
Jiskjen Klazes
Naaister

 
Geboren 1762 te Irnsum (FR).
Overleden 1823 te Irnsum (FR).
 
dochter van Klaas Hessels en Nieskje Bouwes
 Kinderen:
 1. Aafke Dingloms Hoogma (1792-1859)
  (zie IX-A)
 2. Agnes Dingloms Hoogma (Nieske) (1793-1865)
  (zie IX-B)
 3. Klaas Dinglums Hoogma (1795-1855)
  (zie IX-C)
 4. Wopke Dingeloms Hoogma (1798-1879)
  (zie IX-D)
 5. Sjoerd Dingloms Hoogma (1801-1815)
 6. Klaaske Dingloms Hoogma (1802-1876)
  (zie IX-E)
 7. Sjoerd Hoogma (1806-?)

VIII - B.
Tjepke Wopkes Hoogma

Geboren ±1767.
Overleden 1835 te Grouw (FR).

zoon van VII-A. Claaske Dinglums Hoogma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

VIII - C.
Aafke Trijntje Wopkes Hoogma

Geboren 1768 te Rauwerd (FR).
Overleden 1829 te Irnsum (FR).

dochter van VII-A. Claaske Dinglums Hoogma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

VIII - D.
Antje Wopkes Hoogma

Geboren 1783 te Rauwerd (FR).
Overleden 1831 te Irnsum (FR).

dochter van VII-A. Claaske Dinglums Hoogma

 


kerkelijk huwelijk
1803
te Irnsum (FR)
 
Arnoldus Arjens van Balen
kuiper

 
Geboren 1776 te Wartena (FR).
Overleden 1823 te Irnsum (FR).
 
zoon van Arjen Arnoldus van Balen en Sytske Sybrens
 Kinderen:
 1. Arien Arnoldus van Balen (Arjen) (1804-1860)
  (zie IX-F)
 2. Sytske Arnoldus van Balen (1805-1886)
  (zie IX-G)
 3. Klaaske Arnoldus van Balen (1806-1883)
  (zie IX-H)
 4. Wopke Arnoldus van Balen (1808-1846)
  (zie IX-I)
 5. Sjoerd Arnoldus van Balen (1809-1869)
  (zie IX-J)
 6. Sybren Arnoldus van Balen (1813-1871)
  (zie IX-K)
 7. Rinske Arnoldus van Balen (1814-?)
 8. Dinglom Arnoldus van Balen (1817-1837)
  (zie IX-L)
 9. Trijntje Arnoldus van Balen (1820-?)
  (zie IX-M)

VIII - E.
Aafke Allerts


Overleden 1792 te Roordahuizum (Fr).

dochter van VII-B. Allert Diglons Hogema

 


huwelijk
1779
te Baarderadeel (FR)
 
Willem Stevensen (Wilm)
 
Geboren te Irnsum (FR).
Overleden 1802 te Irnsum (FR).
 Kinderen:
 1. Diglum Willems Huizinga (Dingelum) (1783-1826)
  (zie IX-N)
 2. Steven Willems Hoogma (Stephanus) (1786-1858)
  (zie IX-O)
 3. Catharina Willems Hoogma (Trintje) (1787-1879)
  (zie IX-P)

VIII - F.
Sake Alberts Hogema

Geboren ±1752.
Overleden 1808 te Bozum (FR).

zoon van VII-B. Allert Diglons Hogema

 


huwelijk
1781
te Oosterwierum (FR)
 
Sjoerdje Wigles
 

huwelijk
1791
te Oosterwierum (FR)
 
Afke Reins
Arbeidster

 
Geboren te Warga (FR).
 Kinderen:
 1. Antje Hogema (1782-?)

   
 2. Lolkjen Sakes Hogema (1792-1870)
  (zie IX-Q)
 3. Albert Sakes Hogema (1794-1873)
  (zie IX-R)
 4. Rein Sakes Hoogma (1796-1871)
  (zie IX-S)
 5. Baukjen Sakes Hogema (1797-?)
  (zie IX-T)

VIII - G.
Ridsert Allerts Hogema

Geboren 1757 te Workum (FR).
Overleden 1813 te Workum (FR).

zoon van VII-B. Allert Diglons Hogema

 
 
Bottje Martens Haamen
 
Geboren 1760 te Sneek (FR).
Overleden 1827 te Workum (FR).
 
dochter van Marten Sjoerds en Saakje Jacobs
 Kinderen:
 1. Liesbeth Ridzerts Hogema (±1786-1817)
  (zie IX-U)
 2. Marten Ridzerts Hogema (1788-1825)
  (zie IX-V)
 3. Saske Ridzerts Hogema (Idske) (1791-1854)
  (zie IX-W)
 4. Afke Hogema (1793-?)
 5. Afke Hogema (1803-?)

VIII - H.
Foppe Hogema
kuiper

Geboren 1764 te Eernsum (FR).
Overleden 1826 te Sneek (FR).

zoon van VII-B. Allert Diglons Hogema

 
 
Greetje N.n.
 

VIII - I.
Yfke Allards Hogema

Geboren 1785 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1817 te Leeuwarden (FR).

dochter van VII-D. Aldert Anske Hogema

 


huwelijk
1806
te Leeuwarden (FR)
 
Johannes Sipkes Grouwstra
 

Overleden <1817.
 Kinderen:
 1. Allert Grouwstra (1808-?)
 2. Theodora Grouwstra (1810-?)
 3. Sipke Jan Grouwstra (1814-?)
 4. Josephus Grouwstra (1814-?)

VIII - J.
Anske Antonius Allerts Hogema
Arbeider

Geboren 1791 te Tjietkerk (FR).
Overleden 1857 te Leeuwarden (FR).

zoon van VII-D. Aldert Anske Hogema

 


huwelijk
1813
te Leeuwarden (FR)
 
Waltje IJsbrands Postma (Valentina)
Dienstmaagd

 
Geboren 1792 te Scharnegoutum (FR).
Overleden 1836 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van IJsbrand Pieters en Tetske Wietzes

huwelijk
1837
te Leeuwarden (FR)
 
Maria Bloemsma
 
Geboren 1810 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1840 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Martinus Antonius Bloemsma en Agatha Maria Jurres

huwelijk
1843
te Leeuwarden (FR)
 
Anna Maria Tombal
 
Geboren 1800 te Leeuwarden (FR).
 
dochter van Hermannus Tombal en Grietje Kelmer
 Kinderen:
 1. Taetske Hogema (1815-1899)
  (zie IX-X)
 2. Petronella Anskes Hogema (Teetske) (1816-1817)
 3. Aldert Anskes Hogema (1818-1899)
  (zie IX-Y)
 4. IJsbrand Hogema (1821-1823)
 5. Petrus Hogema (Wytze) (1823-1823)
 6. IJsbrand Hogema (1825-1889)
  (zie IX-Z)
 7. Petronella Hogema (1827-1830)
 8. Wiske Hogema (1829-1829)
 9. Wytze Hogema (Vitus) (1832-1907)
  (zie IX-AA)
 10. Petronella Hogema (1834-?)

   
 11. doodgeboren dochter (1837-1837)
 12. doodgeboren dochter (1839-1839)
 13. Martinus Hogema (1840-1848)

   
 14. Hermanus Antonius Hogema (1844-1911)
  (zie IX-AB)

VIII - K.
Dominicus Alderts Hogema
Boerenarbeider in 1821 en 1823

Geboren 1796 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1877 te Leeuwarden (FR).

zoon van VII-D. Aldert Anske Hogema

 


huwelijk
1820
te Leeuwarden (FR)
 
Petronella IJsbrand Postma (Fietje)
Dienstmaagd

 
Geboren 1794 te Tirns (FR).
 
dochter van IJsbrand Pieters en Tetske Wietzes
 Kinderen:
 1. Allert Douwes Hogema (1821-1877)
  (zie IX-AC)
 2. Pactske Wegda Hogema (Tecla of Taetske) (1823-?)
  (zie IX-AD)
 3. Taetske Hogema (1823-?)

VIII - L.
Fokeltje Alderts Hogema
Naaister

Geboren 1801 te Leeuwarden (FR).
Overleden 1848.

dochter van VII-D. Aldert Anske Hogema

 


huwelijk
1824
te Abbega (FR)
 
Sybren Heerts Sybesma
Boerenarbeider

 
Geboren 1798 te Goutum (FR).
Overleden 1848 te Leeuwarden (FR).
 
zoon van Heert Sybrens en Sitske Sytzes
 Kinderen:
 1. Heert Sybrens Sybesma
 2. Pietje Sybesma
 3. Aldert Sybesma
 4. Pietje Sybrens Sybesma
 5. Feike Sybrens Sybesma (1831-?)
  (zie IX-AE)
 6. Pieter Sybesma (1834-?)
 7. Jitze Sybesma (1835-?)
 8. Yfke Sybesma (1837-?)
 9. Yvo Sybesma (1838-?)
 10. Ype Sybesma (1839-?)
 11. doodgeboren zoon Sybesma (1841-1841)
 12. Jitske Sybesma (1845-?)

VIII - M.
Ymkjen Rinses Veldman

Geboren 1780 te Workum (FR).
Overleden 1836 te Workum (FR).

dochter van VII-E. Rinse Pieters Veldman

 


huwelijk
1809
te Workum (FR)
 
Olfhert Taekes van der Pal (Allert Teekes)
 
Geboren ±1764.
Overleden 1828 te Workum (FR).
 
zoon van Teeke Olferts en Liesbert Durkes
 Kinderen:
 1. Sjoukjen van der Pal
 2. Pietje Teekes van der Pal
 3. Margarita Grietje) van der Pal
 4. Relindus van der Pal (Rense)
 5. Larentius van der Pal (Lieuwe)

VIII - N.
Jeltje Rinses

Geboren 1783 te Workum (FR).
Overleden 1855 te Workum (FR).

dochter van VII-E. Rinse Pieters Veldman

 


huwelijk
1806
te Workum (FR)
 
Tjitte Eelkes de Jong
 
Geboren 1779 te Workum (FR).
Overleden 1842 te Workum (FR).
 
zoon van Eelke Eekes Jr. de Jong en Baukje Tjittes (Tietes)
 Kinderen:
 1. Bauke Tjittes de Jong (<1811-?)
 2. Pieter Tjittes de Jong (<1811-?)
 3. Eelke Tjittes de Jong (<1811-?)
 4. Rinze Tjittes de Jong (<1811-?)
 5. Eelke Tjittes de Jong (<1811-?)
 6. Sjoukje Tjittes de Jong (<1811-?)

VIII - O.
Aldertje (alene) Rinses Veldman (Allertje)

Geboren 1786 te Workum (FR).
Overleden 1832 te Workum (FR).

dochter van VII-E. Rinse Pieters Veldman

 


kerkelijk huwelijk
1807
te Workum (FR)
 
Lubbert Lubberts Postma
huisman

 
Geboren ±1782.
Overleden 1835 te Workum (FR).
 Kind:

    

Lubbert Postma

 

VIII - P.
Pieter Rinses Veldman
huisman

Geboren 1788 te Workum (FR).
Overleden 1836 te Workum (FR).

zoon van VII-E. Rinse Pieters Veldman

 


huwelijk
1811
te Workum (FR)
 
Lolkjen Gerbens van der Werf
 
Geboren ±1795 te Workum (FR).
Overleden 1875 te Workum (FR).
 
dochter van Gerben Douwes en Dieuwke Eelkes
 Kinderen:
 1. Aldertje Pieters Veldman
 2. Anske Pieters Veldman
 3. Sjeuwke Pieters Veldman
 4. Sjoukje Pieters Veldman
 5. Jacob Pieters Veldman
 6. Sjoukjen Pieters Veldman
 7. Dieuwke Pieters Veldman
 8. Doede Pieters Veldman
 9. Allert Pieters Veldman
 10. Allert Pieters Veldman
 11. Tjalling Pieters Veldman
 12. Gerben Pieters Veldman
 13. Relindus Pieters Veldman (Rinse)
 14. Dieuwke Pieters Veldman

VIII - Q.
Lieuwe Rinses Veldman
Boerenknecht

Geboren 1791 te Workum (FR).
Overleden 1849 te Workum (FR).

zoon van VII-E. Rinse Pieters Veldman

 


huwelijk
1813
te Workum (FR)
 
Sebastiana Jacobs de Wit (Sikjen)
 
Geboren 1792 te Workum (FR).
Overleden 1838 te Workum (FR).
 
dochter van Jacob Robijns en Antje Pieters Althof
 Kinderen:
 1. Rinske Lieuwes Veldman
 2. Antje Lieuwes Veldman
 3. Sjoukje Lieuwes Veldman
 4. Rinse Lieuwes Veldman
 5. Hendrikje Lieuwes Veldman (1818-1900)
  (zie IX-AF)

VIII - R.
Aeltie Rinses Rinses (Alena)

Geboren 1793 te Workum (FR).

dochter van VII-E. Rinse Pieters Veldman

 


huwelijk
1813
te Workum (FR)
 
Ente Ottes de Boer
Matroos (1821)

 
Geboren 1790 te Woudsend (FR).
Overleden 1821 te Suriname.
 
zoon van Otte Entes de Boer en Yke Johannes

huwelijk
1828
te Workum (FR)
 
Anne Andries Visser
Varensgezel

 
Geboren 1783 te Workum (FR).
Overleden 1839 te Workum (FR).
 
zoon van Andries Hilles Visser en Trientje Annes Krasburg
 Kind:

    

Ieke de Boer

 

VIII - S.
Pieter Allerts Hogema

Geboren 1782 te Workum (FR).
Overleden <1811.

zoon van VII-F. Allert Pieters Hogema

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

VIII - T.
Lisckje Allerts Hogema

Geboren 1784 te Workum (FR).
Overleden 1808 te Workum (FR).

dochter van VII-F. Allert Pieters Hogema

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

VIII - U.
Aleidis Allards Hogema (Allertje)
Boerin

Geboren 1786 te Workum (FR).
Overleden 1864 te Tzum (FR).

dochter van VII-F. Allert Pieters Hogema

 


huwelijk
1810
te Workum (FR)
 
Durk Durks van der Meer
Boerenknecht

 
Geboren 1785 te Workum (FR).
Overleden 1848 te Midlum (FR).
 
zoon van Dirk Oepkes van der Meer en Akke Dirks
 Kinderen:
 1. Durk Theodorus van der Meer (1811-1891)
  (zie IX-AG)
 2. Catharina Durks van der Meer (Trientje) (1813-1877)
  (zie IX-AH)
 3. Akke Durks van der Meer (1815-1849)
  (zie IX-AI)
 4. Allert Durks van der Meer (1817-1840)
  (zie IX-AJ)
 5. Juliana Durks van der Meer (Jeltje) (1819-?)
  (zie IX-AK)
 6. Auke van der Meer (Anne Anke) (1821-1821)
 7. Auke van der Meer (Anke) (1822-?)
 8. Anastasia Durks van der Meer (Anskje) (1826-?)
  (zie IX-AL)

VIII - V.
Margaretha Allards Hogema (Grietje)

Geboren 1788 te Workum (FR).
Overleden 1847 te Workum (FR).

dochter van VII-F. Allert Pieters Hogema

 


kerkelijk huwelijk
1811
 
Douwe Hettes Hettema
 
Geboren 1786 te Tjerkwerd (FR).
Overleden 1840 te Workum (FR).

VIII - W.
Severinus Allards Hogema (Sjoerd)

Geboren 1791 te Workum (FR).
Overleden >1811.

zoon van VII-F. Allert Pieters Hogema

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

VIII - X.
Anselmus Allards Hogema (Ansche)
Boerenknecht

Geboren 1795 te Workum (FR).
Overleden 1821 te Workum (FR).

zoon van VII-F. Allert Pieters Hogema

 


huwelijk
1817
te Workum (FR)
 
Trijntje Durks van der Pal
Boerendienstmeid

 
Geboren 1794 te Bakhuizen (FR).
Overleden 1834 te Workum (FR).
 
dochter van Durk Teekes van der Pal en Gorrijk Tsjoerds Boerema
 Kinderen:
 1. Allert Anske Hogema (1818-1896)
  (zie IX-AM)
 2. Catharina Anskes Hogema (1820-1900)
  (zie IX-AN)

VIII - Y.
Liesbeth Allards Hogema (Liskjen)

Geboren 1815 te Workum (FR).
Overleden 1900 te Harlingen (FR).

dochter van VII-F. Allert Pieters Hogema

 


huwelijk
1839
te Wonseradeel (Fr)
 
Lieuwe Hylkes Grondstra
 
Geboren 1815 te Wymbritseradeel (FR).
Overleden 1873.
 
zoon van Hylke Lieuwes Grondstra en Gertje Wopkes Rauwerda
 Kinderen:
 1. Hylkje Grondstra
 2. Allert Grondstra
 3. Aldert Grondstra
 4. Hylke Grondstra
 5. Geertje Grondstra
 6. N.N.
 7. Hylke Grondstra
 8. Antje Grondstra (1844-1881)
  (zie IX-AO)
 9. Geertje Grondstra (1849-?)
  (zie IX-AP)

VIII - Z.
Geertje Durks Vallinga

Geboren 1783.
Overleden 1859 te Wonseradeel (FR).

dochter van VII-G. Sieuw Pieters (Sjeuwke)

 


huwelijk
1806
 
Johannes Johannes Polder
 
Geboren 1779.
Overleden 1859 te Wonseradeel (FR).
 Kinderen:
 1. Dirk Johannes Polder
 2. Robijn Johannes Polder
 3. Sjieuke Polder
 4. Johannes Johannes Polder
 5. Akke Polder
 6. Taedsche Johannes Polder
 7. Taetske Polder
 8. Johannes Johannes Polder
 9. Allertje Polder

VIII - AA.
Pieter Durks Vallinga

Geboren 1784.
Overleden 1827 te Wonseradeel (FR).

zoon van VII-G. Sieuw Pieters (Sjeuwke)

 
 
N.n.
 

VIII - AB.
Johanna Durks Vallinga (Jantjen)

Geboren 1785.
Overleden <1831.

dochter van VII-G. Sieuw Pieters (Sjeuwke)

 


huwelijk
1820
te Wonseradeel (FR)
 
Dominicus Johannes Tolsma
 
 Kinderen:
 1. Johannes Tolsma
 2. Sjieuwkjen Tolsma
 3. Hiske Tolsma
 4. Durk Tolsma

VIII - AC.
Thomas Durks Vallinga

Geboren 1787.
Overleden 1848 te Wonseradeel (FR).

zoon van VII-G. Sieuw Pieters (Sjeuwke)

 


 
(geen huwelijk bekend)
 

VIII - AD.
Alberten Durks Vallinga (Allertje)

Geboren 1790.
Overleden 1874 te Wonseradeel (FR).

dochter van VII-G. Sieuw Pieters (Sjeuwke)

 


huwelijk
1812
te Wonseradeel (FR)
 
Jan Arjens Scheltinga
 
Geboren 1785.
Overleden 1841 te Wonseradeel (FR).

VIII - AE.
Geertje Ages Vallinga

Geboren ±1783.
Overleden 1847 te Bolsward (FR).

dochter van VII-H. Attje Pieters Hogema
en IX-AQ. Age Thomas Vallinga

 


huwelijk
1808
te Makkum (FR)
 
Feddrik Jelles Hiemstra
 
Geboren 1779 te Oosterend (FR).
Overleden 1847 te Bolsward (FR).
 
zoon van Jelle Feddriks Hiemstra en Sjoukje Gerrits Westendorp (broer van Jan?)
 Kinderen:
 1. Agatha Hiemstra
 2. Age Hiemstra
 3. Jelle Hiemstra
 4. Jan Hiemstra
 5. Jan Hiemstra
 6. Sible Hiemstra

VIII - AF.
Thomas Ages Vallinga
Boer

Geboren 1784 te Gaast (Wonseradeel) (FR).
Overleden 1846 te Workum (FR).

zoon van VII-H. Attje Pieters Hogema

 


huwelijk
1819
te Wonseradeel (FR)
 
Sjoukje Kloosterhof (Susanna)
Dienstmaagd

 
Geboren 1779 te Workum (FR).
Overleden 1859 te Workum (FR).
 
dochter van Jelle Harmens Kloosterhof en Reinskje Deddes
 Kinderen:
 1. Age Thomas Vallinga (?-1800)
  (zie IX-AQ)
 2. Jelle Thomas Vallinga
 3. Attje Thomas Vallinga
 4. Reinskjen Thomas Vallinga
 5. Robijn Thomas Vallinga
 6. Antje Thomas Vallinga

VIII - AG.
Allertje Ages Vallinga

Geboren ±1786.
Overleden 1812 te Wonseradeel (FR).

dochter van VII-H. Attje Pieters Hogema
en IX-AQ. Age Thomas Vallinga

 
 
N.n.
 

VIII - AH.
Pieter Ages Vallinga
Boer

Geboren 1787 te Gaast (Wonseradeel) (FR).
Overleden te Gaast (Wonseradeel) (FR).

zoon van VII-H. Attje Pieters Hogema
en IX-AQ. Age Thomas Vallinga

 
 
Aaltje Obes Popma
 
Geboren 1790 te Gaast (Wonseradeel) (FR).
Overleden te Gaast (Wonseradeel) (FR).
 Kinderen:
 1. Robijn Pieters Vallinga
 2. Allertje Pieters Vallinga
 3. Klaaske Pieters Vallinga
 4. Attje Pieters Vallinga
 5. Abe Pieters Vallinga (Ate)
 6. Age Pieters Vallinga
 7. Obe Pieters Vallinga
 8. Attje Pieters Vallinga

VIII - AI.
Baukje Ages Vallinga
Logementshoudersche

Geboren 1795.
Overleden 1873 te Harlingen (FR).

dochter van VII-H. Attje Pieters Hogema
en IX-AQ. Age Thomas Vallinga

 


huwelijk
1816
te Wonseradeel (Fr)
 
Hendrikus Feykes de Boer
 
 Kinderen:
 1. Age Hendriks de Boer (1817-?)
 2. Feike de Boer (1819-1844)
  (zie IX-AR)
 3. Sibbele de Boer (1821-?)
 4. Sibbeltje de Boer (1822-1905)
  (zie IX-AS)
 5. Geertruida de Boer (1825-?)
 6. Agatha Hendrikus de Boer (1827-1905)
  (zie IX-AT)
 7. Juliana de Boer (1829-?)
 8. Germen de Boer (1831-?)
 9. Johannes de Boer (1831-?)
 10. Robertus de Boer (1833-?)
 11. Johanna de Boer (1835-?)
 12. Margarieta de Boer (1837-?)
 13. Henderika de Boer (1839-?)